Fusion eller lukning

På et informationsmøde i Karup Kultur- og Forsamlingshus i sidste uge, blev der slået fast, at hvis der fortsat skal være en SuperBrugsen Karup, er fusion en nødvendighed

08. marts 2019, 08:59
1 af 2 For at sikre en bevarelse af SuperBrugsen Karup er en fusion med Skåde Brugsforening nødvendigt. Foto: Pia B. Jakobsen
2 af 2 Godt 35 borgere var mødt op til informationsmøde i Karup Kultur- og Forsamlingshus for at høre nærmere om fusionen. Foto: Pia B. Jakobsen

Karup SuperBrugsen Karup er en forening, der præsterer bedre og bedre. Kundegrundlaget og omsætningen er fin. Butikken er nyrenoveret og skarp, medarbejdere er velkvalificerede, og i delikatessen er den eneste slagter i tyve kilometers omkreds. Herudover er butikken fra 1892. Det har lokalhistorisk betydning. Coop/ FDB blev etableret i 1896, så SuperBrugsen Karup har i høj grad været med til at sætte gang i andelstanken. I dag har SuperBrugsen Karup 1550 medlemmer ud af 2200 mulige husstande.

Udfordringer

Ovenstående til trods har SuperBrugsen Karup lige nu store udfordringer. Flere ting har påvirket økonomien. Byfornyelsen i Karup stod på over en længere periode, og lukkede veje hindrede handlen. Det kunne aflæses i regnskabet. Ind over en årrække har SuperBrugsen Karup gennemgået flere nødvendige renoveringer, som betyder, at butikken lige nu fremstår flot og velholdt, og at driftsomkostningerne er væsentlig nedsat, da man blandt andet har investeret i nye frysere. Desuden skal der henstilles flere penge til coop, som er ved at opgradere på IT fronten, og feriepengene er forhøjet. Oven i det står Super Karup overfor en påkrævet låneomlægning, da de afdragsfrie lån udløber.

Det betyder, at der lige nu forestår to valgmuligheder – at lukke butikken eller fusionere med Skåde Brugsforening.

Hvorfor fusion

Ved en fusion med Skåde Brugsforening, som består af SuperBrugsen i Beder, SuperBrugsen Kridthøj Torv og SuperBrugsen i Skåde vil SuperBrugsen Karup kunne omlægge lån uden bekymringer.

Udover Karups 1550 medlemmer, er der 7700 medlemmer i Skåde Brugsforening. Det giver en vis vægtfylde, så er det nemmere at blive hørt i coop regi.

En fusion vil altså sikre en økonomisk stærk og uafhængig butik, og vil også være til gavn for de tre østjyske SuperBrugser.

Skåde Brugsforening

På informationsmødet fortalte formanden for Skåde Brugsforening, Kim Sønderkær, om de tre østjyske SuperBrugser. SuperBrugsen Skåde er renoveret i december 2017. SuperBrugsen på Kridthøj Torv har coops største omsætning set i forhold til kvadratmeter. Skåde Brugsforening har købt Kridthøj Torv for år tilbage. Det betyder, at man her kan styre huslejen. De tre butikker var i øvrigt nummer et, to og tre på landsplan i effektiv butiksdrift i 2018 og præsterede det største overskud ved udgangen af december 2018.

Ingen ændringer

Der vil ikke være fysiske ændringer som følge af fusionen. Medlemsskabet fortsætter automatisk, men man får nyt medlemskort, og man fortsætter som medlem af Skåde Brugsforening knyttet til Karup. Den lokale bestyrelse nedlægges. I stedet etableres et butiksråd blandt medlemmerne, som skal sikre det lokale, varetage diverse arrangementer og styrke den lokale stemme. Der er reserveret plads i bestyrelsen i Skåde Brugsforening til en repræsentant fra Karup. SuperBrugsen Karup vil fortsat samarbejde med Bageriet Nørgaard og foretage andre indkøb lokalt.

- Vi vil gerne være skarpe på lokale varer, og har ingen interesse i tomme butikker, fastslår uddeler Nicolai Groth

2/3 flertal nødvendigt

Beslutningen om fusion træffes på generalforsamlingen den 11. april. Det er nødvendigt med 2/3 flertal blandt fremmødte, hvis fusionen skal blive en realitet.