KKIK Fodbold får støtte af AIF Fodbold og søger frivillige

01. marts 2019, 08:29
Der er rigtig mange, der gerne vil spille fodbold, men KKIK mangler frivillige af enhver slags.

Karup I forbindelse med KKIK generalforsamling den 21. februar blev det klart, at hvis KKIK fortsat skulle tilbyde Fodbold måtte der sadles om.

Kassereren, et bestyrelses medlem og kampfordeleren ønskede ikke at genopstillede til bestyrelsen. Eneste tilbageværende i bestyrelsen var formand Brian Dohn. Derfor stod KKIK Fodbold bestyrelse til at skulle lukke afdelingen ved udgangen af denne sæson.

Ny bestyrelses-konstellation

Op til generalforsamlingen, blev alle Fodboldforældre orienteret om den bebudede afgang af bestyrelsesmedlemmer, og alle blev opfordret til at indtræde i Fodboldbestyrelsen ved generalforsamlingen. Derudover tog KKIK Formand Jesper Kjelgaard og Brian Dohn kontakt til AIF Fodbold og drøftede forskellige løsningsforslag. Da alle KKIKs fodboldhold fra U8 og op er sammensatte KKIK/AIF hold, som spiller i DBU turneringen som fælles hold, var det en naturlig vej at gå for at finde løsninger.

Forældre opfordringen og kontakten til AIF betød, at KKIK til generalforsamlingen kunne præsentere en ændret Fodboldbestyrelse bestående af Brian Dohn, Thomas Aagaard - Senior spiller, samt Poul Erik Clausen - formand fra AIF Fodbold. Derudover er der fundet en dommer ansvarlig. KKIK formand Jesper Kjeldgaard arbejder lige nu hårdt på, at finde en fjerde mand/kvinde til bestyrelsen. Denne bestyrelse vil drive KKIK Fodbold frem til næste KKIK generalforsamling i 2020.

Brug for frivillig arbejdskraft

- Der er masser af børn, der gerne vil spille fodbold, men vi mangler opbakning til arbejdet, fortæller Jesper Kjelgaard og Brian Dohn. En midlertidig bestyrelse hjælper ikke på mængden af arbejde, som skal udføres for at holde en Fodboldafdeling kørende. For dem, som forsat ønsker at der spilles fodbold på Karup stadion, er det nu frivilligheden skal findes frem, og der skal deltages i arbejdet.

- Fodbold afdelings største ønske er, at vi kan få så mange unge og ældre til at dyrke sport. Men det kræver en forstærket frivillig indsats for, at det skal lykkes. Om man er 15 eller +60, så har Fodbold stadig opgaver, som skal løses. Kontingentet er det laveste i mange kilometers omkreds, fordi der frem til nu er lavet et stort stykke frivilligt arbejde i afdelingen. Vi håber, at mange frivillige vil melde sig på banen, så vi kan fortsætte det gode arbejde, slutter Jesper Kjelgaard og Brian Dohn.