322 lægdommere søges i Viborg Kommune

08. februar 2019, 09:52
Det er Vestre Landsret, som udtrækker lægdommere til retssagerne, men oftest vil lægdommerne skulle møde i Retten i Viborg. Foto: Morten Marboe

RettEn En lægdommer er en helt almindelig borger, der som domsmand eller nævning har sagt ja til at hjælpe de juridiske dommere i byret og landsret med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Byrådsmedlem Niels Dueholm er formand for Viborg Kommunes Grundlisteudvalg og har til opgave at udarbejde en liste over egnede lægdommere til Vestre Landsret. Han opfordrer alle interesserede til at søge om optagelse på listen og siger:

- Hvis man synes, det lyder spændende og gerne vil tage ansvar og engagere sig i vores samfund, så er det helt oplagt at tilmelde sig. Man skal ikke på forhånd vide noget om jura eller lovgivning. Det handler om at følge sin egen samvittighed og bidrage til vores fælles retssamfund og -sikkerhed. Nye lægdommere får grundig information om deres opgave, inden de deltager i deres første sag. De skal regne med at blive indkaldt cirka fire gange om året og får 1.100 kr. pr. dag, de møder i retten.

Lægdommerne spejler samfundet

Det er vigtigt, at borgerne på grundlisten afspejler Viborg Kommunes befolkning, hvad angår køn, alder, etnicitet, geografi, uddannelse, job med videre, så det er vigtigt med et bredt ansøgerfelt.

For at komme på grundlisten skal man:

bo i Viborg Kommune

være mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023

være dansk statsborger

have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog

have en ren straffeattest

Desuden er personer i nogle erhverv udelukket fra at være lægdommer. Det gælder blandt andet dommere, advokater, ansatte i politiet og præster i alle trossamfund.

Udvalget vælger

Selvom man opfylder kravene, er der ingen garanti for, at man kommer med på grundlisten. Grundlisteudvalget tjekker alle ansøgninger og udvælger i alt 322 personer til den endelige liste, som Vestre Landsret bruger, når de trækker lod til hvervet som nævning eller domsmand i forskellige retssager.

Information og ansøgning

Hvis man gerne vil være lægdommer, kan man få mere at vide og sende ansøgning senest den 28. februar 2019 på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/lægdommer. Der er også mulighed for at deltage i informationsmøde i Retten i Viborg onsdag den 20. februar kl. 18.30.