Ny formand til Karup Å Golfklub

04. februar 2019, 08:24
Lars Wedel Petersen, ny formand for KÅG. Foto: Henrik Brændgaard

Karup Trods VM håndbold i fjernsynet var 27 medlemmer mødt op, da Karup Å Golfklub (KÅG) afholdt generalforsamling den 23. januar.

Der var heldigvis kun et enkelt indkommet forslag, kontingentet var uændret, og i kulissen var der nye emner til bestyrelsen, så dagsordenen kunne afvikles relativt hurtigt.

Det var næstformand Niels Søe Borup, som tog sig af årsberetningen. Han roste blandt andet klubbens frivillige medlemmer for at lave et stort og flot stykke arbejde på banen og for at være med til at sprede en god stemning. Gennem 2018 har KÅG afviklet otte turneringer med et gennemsnit på 36 spillere pr. match. Derudover har tirsdagspigerne og torsdagsherrerne afviklet otte – ti matcher hver. Da den tidligere formand havde valgt at forlade bestyrelsen i utide, blev Lars Wedel Petersen valgt for et år. Lars Wedel har tidligere været formand for KÅG, og da han for nylig har forladt arbejdsmarkedet, havde han sagt ja til at hjælpe klubben i 2019. Den øvrige bestyrelse består af Niels Søe Borup, Morten Lie, Henrik Brændgaard, Ole Johnsen og Michael Weltz Jacobsen. Som suppleanter valgtes Bruno Andersen og Jens Brun. Som revisorsuppleanter var Ole Nielsen klar til genvalg, og Jytte Andersen blev valgt.