Revas fjerner ”boblerne”

04. februar 2019, 14:01
Fra 1. marts vil boblerne i Kølvrå indgå i en forsøgsordning til indsamling af papir og pap. Foto: Pia B. Jakobsen

Affaldssortering Nedlægningen af miljøstationerne har været planlagt et stykke tid. Efter at den nye affaldssortering og -indsamling er blevet indført hjemme ved de enkelte husstande, benyttes boblerne stort set ikke længere. Steen Møller, driftsansvarlig hos Revas, fortæller:

- Efter at vi er begyndt at indsamle flere affaldstyper helt ude ved de enkelte adresser, bliver ”boblerne” helt som forventet næsten ikke anvendt længere. Det tyder på, at den nye affaldsordning fungerer, og at borgerne anvender de nye affaldsbeholdere i stort omfang. Og alt andet lige er det jo nemmere at få affaldet hentet hjemme end at skulle aflevere det ude ved miljøstationerne eller på genbrugsstationen.

Nedlægges i 2019

Som følge heraf er Revas her i starten af året begyndt at nedlægge mange af miljøstationerne med de velkendte ”bobler”, som derfor gradvist bliver sjældnere i gadebilledet. Det forventes, at ordningen helt nedlægges ved udgangen af 2019.

Cirka 150 af de hidtidige 250 miljøstationer er blevet nedlagt i løbet af januar. De øvrige miljøstationer vil blive nedlagt etapevis i løbet af året.

- De tilbageværende miljøstationer er midlertidigt placeret på steder, hvor vi oplever, at folk stadig putter større mængder affald i, og som skønnes at være centrale for lokalområdet for eksempel ved torve, forsamlingshuse eller i umiddelbar

nærhed af butikker, oplyser Steen Møller. Men også disse miljøstationer vil på sigt forsvinde.

Forsøgsordning med pap indsamling i Kølvrå

Revas vil til gengæld pr. 1. marts 2019 iværksætte en midlertidig forsøgsordning med indsamling af pap ved at genbruge nogle af ”boblerne”, dog i ny beklædning. Det kommer til at foregå i Kølvrå og ved Asmild Centret, hvor der har været stor interesse i at fastholde miljøstationerne.

- Pap er en stigende udfordring for mange borgere, blandt andet på grund af den voksende internethandel, fortæller Steen Møller og fortsætter:

- Forsøgsordningen giver mulighed for at undersøge muligheder og udfordringer for papindsamling. Det er vigtigt at få kortlagt konkrete tal og mængder, så der kan foretages en faglig vurdering af potentialet for indsamling af pap. Forsøgsordningen med papindsamling forventes at starte pr. 1. marts 2019 og vil forløbe ca. et halvt år. Hvis man har brug for at aflevere større mængder papir, metal, glas og hård plast, end der kan være i affaldsbeholderen derhjemme, anbefaler Revas, at man tager affaldet med på genbrugsstationen, hvor man også kan aflevere pap.

Man kan se en oversigt over tilbageværende ”bobler” på hjemmesiden http://www.revas.dk/bobler/. Oversigten opdateres løbende.