110.000 ton usynlig ingrediens

I 1933 fremstillede man i Karup 9000 ton kartoffelmel. I 2018 var tallet 110.000 ton

01. februar 2019, 15:12
1 af 2 Den røde murstensbygning er fra 1933. Produktionsmetoden holder stadig. Indmaden i den ny bygning på Åhusevej er identisk med den gamle. Foto: Morten Marboe
2 af 2 Kartoffelmelet afsættes business to business. I de mindste sækker er 25 kg. I de store big bags er et ton. Foto: Pia B. Jakobsen

Visit De fleste af os husker, at den har ligget der altid, Kartoffelmelfabrikken i Karup.

Den røde murstensbygning ved indgangen til Karup blev bygget 1933. Landmændene var i krise, og foranlediget af staten blev der bygget syv kartoffelmelfabrikker fordelt rundt i Danmark.

I dag er der fire kartoffelmelfabrikker tilbage. Alle er beliggende i Jylland, og de er alle fire selvstændige andelsselskaber, som ejes af kartoffelavlerne. Fabrikken blev anlagt i Karup, fordi vandforbruget er stort, og grundvandet ligger højt her. Desuden kunne den ligge ved siden af jernbanen, og til en start forestillede man sig, at spildevandet kunne ledes direkte ud i åen. Det sidste gjorde man dog kun i en ganske kort periode.

På fabrikken i Karup er der i dag 50 ansatte. Herudover er der godt 400 kartoffelavlere tilknyttet, så også i dag betyder fabrikken arbejdspladser og omsætning.

Stadig vækst

Direktør Vagn Nielsen blev ansat i september 2010. Han fortæller, at produktionen alene i perioden fra 2012 og til i dag er fordoblet.

- I samme tidsrum er kampagnelængden også fordoblet, forklarer Vagn Nielsen. Med kampagnen mener Vagn Nielsen produktionsperioden, som forløber fra august til januar. Derfor er der i forlængelse af fabrikken på Enghavevej gennem det seneste års tid skudt nye bygninger op på et 90 hektar stort areal langs Åhusevej.

Lige nu er alle former for håndværkere i fuld sving. Til august forventer han, at en del af nybyggeriet tages i brug. Produktionskapaciteten bliver mere en fordoblet. Det betyder, at kampagne perioden halveres.

- En lang kampagne periode betyder flere rådne kartofler. Det er uhensigtsmæssig for kartoffelavlerne, som kan have svært ved at opbevare kartoflerne uden at opleve spild og deraf følgende økonomisk tab, forklarer Vagn Nielsen. Da fabrikken er ejet af kartoffelavlerne, er den 400 millioner kroner dyre udvidelse blandt andet kommet i stand som følge af et ønske fra avlerne. Nu kan de se frem til den kommende sæson, hvor den enkeltes spildproduktion minimeres betydeligt.

Den usynlige ingrediens

Mere end 60 % af alle danske kartofler ender som kartoffelmel. 95% af produktionen eksporteres og bruges i industrien til en bred vifte af produkter. Det bruges som bindemiddel ved papirfremstilling og til overflade-behandling af papiret. I fødevare- og slikindustrien bruger man stivelsen til at ændre konsistens og klarhed eller påvirke sprødhed og vandindhold. Eksempler på dette kunne være kartoffelmel i kager, leverpostej, pølser, chips, fiskekonserves, vingummi og lakridskonfekt. Medicinindustrien bruger stivelsen som bindemiddel i tabletter. Vaskemiddel-producenter bruger den til fremstilling af enzymer i vaskepulver. Ved fremstilling af lim, bruges kartoffelmel og som filtermateriale ved fremstilling af gær. Det er altså helt forståeligt, hvorfor kartoffelmel kaldes for ”Den usynlige ingrediens”.

Foruden selve kartoffelstivelsen fremstiller man i Karup også to biprodukter, pulp og inddampet frugtsaft, der bliver brugt til henholdsvis foder og markgødning. Men det er en anden historie.