Hvornår skal der være rejsegilde?

31. januar 2019, 14:24
Fra venstre: Jørgen Berthel, Aksel Kramer, formand for ”Kartoffeltyskerne på Alheden”, Jørgen Toftgaard Poulsen, tidligere museumsleder i Klosterlund Museum samt Gregers Laigaard, formand for ”Liv på Alheden«. I baggrunden ligger de gamle byggematerialer. Foto: Jan Herold

Grønhøj Optimismen var stor, da der fredag blev afholdt det første møde om genrejsning af den sidste, tilbageværende kartoffeltyskerbygning, nemlig laden fra Sandkærgårde. Historien om laden er udbredt og kendt i lokalområdet, men der var også mødt folk op fra både Sjælland og Fyn. Interessen var stor med mere end 20 deltagere.

Det var foreningen ”Liv på Alheden” og ”Kartoffeltyskerne på Alheden”, som havde kaldt sammen. Den omtalte lade ligger nu som samlesæt i Grønhøj og idéen er, at den skal genopbygges ved hjælp af hovedsagelig frivillig indsats. Det ser nu ud til, at det vil være muligt at skaffe arbejdskraften til projektet.

De to formænd – Gregers Laigaard og Aksel Kramer – bød velkommen og gav ordet til tidligere museumsleder Søren Toftgaard Poulsen. Søren, som var med til at nedtage laden i Sandkærgårde for nogle år siden, har lovet at være konsulent på arbejdet. Søren er meget interesseret i projektet og har tilbudt at bidrage ulønnet.

I forhold til spørgsmålet om rejsegilde, så måtte de to formænd og Søren dog mane til tålmodighed. Der vil gå nogle år. Frivilligt arbejde tager tid, og der skal også skabes noget økonomi. Selvom Kartoffeltyskerforeningen har lidt midler, som kan indgå i arbejdet, så rækker det ikke til genetablering af for eksempel supplerende tømmer og tag. Så gildet må vente.

Genopbygges i maskinhal

Det er tanken, at kartoffeltyskerladen skal genopbygges i kroens store maskinhal, der ligger bag forsamlingshuset. Det første, der skal ske, er at gøre byggepladsen klar. Der skal laves en god lerbund til bygningen, og arbejdsopgaverne skal fordeles.

På mødet kom i øvrigt mange gode ideer frem. Én af dem var, at lave en udstilling sideløbende med opbygningen. Så vil der være mulighed for at besøge byggepladsen og orientere sig om ladens historie. Kunne man ønske sig at bidrage med praktisk arbejde, er man velkommen til at henvende sig, afslutter Jan Herold, bestyrelsesmedlem i Liv på Alheden.

Rejsegilde skal der nok blive - før eller senere.