Karup-Kølvrå skal gøres mere attraktiv

29. januar 2019, 08:25
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Karup-Kølvrås foreningsliv arbejder på at gøre Karup-Kølvrå mere bosætningsattraktiv. Foto: Martin Ditlevsen

Karup Forleden mødtes knap 15 repræsentanter for Karup-Kølvrå´s foreningsbestyrelser. Fokus var rettet imod, hvordan man i fællesskab kan fremme det interne samarbejde og udvikle Karup-Kølvrå i positiv retning. Mødet var en opfølgning på et arrangement i december initieret af ViborgEgnens Erhvervsråd og Karup Borger- og Håndværkerforening, hvor Lars Christiansen, fortalte om Byforum Bjerringbro.

- Jeg synes, vi havde et meget konstruktivt møde, fortæller Martin Ditlevsen, som repræsenterer både Ældresagen og Karup Kultur- og Forsamlingshus. Helt konkret blev der på mødet nedsat tre grupper, som vil arbejde videre med emnerne fælles kalender og infoskærme, landsbypedelfunktion og en arbejdsgruppe, der vil komme med et oplæg vedrørende en organisering af en »landsbychef«, lige som man har i Bjerringbro.

- Det er i alles interesse, at Karup-Kølvrå bliver mere bosætningsattraktiv, siger Martin Ditlevsen. Han glædede sig over, at Hanne Toksvig, chef for landdistriktsudvikling i Viborg Kommune, igen var mødt op. - Det giver en god legitimitet og en god synergi, når vi mærker, at vi bliver taget alvorligt.

Næste møde bliver den 5. februar i KKIKs lokaler.