Dahlgaards Tivoli og Grønhøj Kro slår sig sammen

27. januar 2019, 14:56
Gregers Laigaard, Grønhøj Kro, har lavet aftale med Leif Dahlgaard. Dahlgaards Tivoli stiller op i Grønhøj til sommer. Foto: Pressefoto

Grønhøj I forbindelse med Sommersøndag på Grønhøj Kro, som foregår fra den 2. juni og 13 søndage frem, vil Dahlgaards Tivoli være at finde ved Grønhøj Kro. Arrangementet sker i samarbejde med gruppen »Veteranbilmadammerne« ved Henriette Weis Klausen, Inger Nielsen og Lise Lotte Bundgaard Kaag. De tre damer har alle stor erfaring med opstart af flere veteranarrangementer og veteranvideoproduktioner. Disse søndage bliver kroens mark så brugt til parkering af veterankørertøjer, og der vil samtidig være en opstilling af Dahlgaards tivoli med mad- og isbod, skydevogn, karrusel og kraftprøve. Allerede nu har Gregers Laigaard, Grønhøj Kro, lavet aftale med forskellige aktører vedrørende eftermiddagens program. Det gælder lige fra lokale foredragsholdere og genetablerede lokalrockbands til Dario Campeotto.

Sommersøndagene er altså ikke blot beregnet for ejere af veterankørertøjer, så som biler, traktorer, motorcykler, knallerter. Gregers satser også på et større publikum. »Alt dette her koster selvfølgelig penge at starte op, men jeg solgte jo Alhedens Golfbane her i sommer,« fortæller han. »Ud over kartoffelmuseet, er det meningen at nogle af disse penge skal bruges her. Jeg ønsker at udvikle og sætte gang i Grønhøj.«

Gregers er glad for, at nogle unge mennesker fra byen har lovet at hjælpe til med at afvikle arrangementerne, og at Leif Dahlgaard er med på ideen. Familien Dahlgaard havde i sin tid deres tilholdssted på en gård i Grønhøj og opstillede hvert efterår deres tivoli for egnens borgere. »Dahlgaardfamilien var en tæt del af mine forældres vennekreds, og man hjalp ofte hinanden i hverdagen. Så i kraft af samarbejdet kan man sige at en venskabelig historie gentager sig, og det er en tanke, jeg godt kan lide,« slutter Gregers Laigaard.