»Jeg har aldrig set noget i så dårlig en kvalitet!«

21. januar 2019, 14:59
Den ny belægning på Parkvænget får hård kritik. Der er problemer med alt for meget sand, ujævnheder og dårlig tilpasning. Foto: Børge Mortensen

Læserbrev Jeg er genbo til de 18 beskyttede bolig på Parkvænget i Frederiks og mødes jævnligt med beboerne til fredagscafé på Dagcenteret. Beboerne er blandt andet rullestolskørere, gangbesværede og rollatorbrugere.

Kommunen har i efteråret 2018 haft Glerup Anlæg til at udskifte belægningen omkring boligerne. Et arbejde jeg som fagmand vurderer er meget dårligt og uprofessionelt udført. Dette arbejde blev afsluttet kort før jul.

Inden firmaet forlod arbejdspladsen, afsluttede de belægningsarbejdet med at sprede et meget tykt lag sand ud over belægningen. Sandet blev ikke fejet ned i fugerne i belægningen. Det er ikke et sikkert underlag for en rollator eller kørestol at færdes på.

Tirsdag den 18. december havde jeg et møde med en medarbejder fra Viborg Kommune. Mødet var kommet i stand, efter jeg skriftligt havde bedt om aktindsigt i sagen. De informationer jeg fik, kunne jeg ikke bruge til noget. Derfor ringede jeg til den medarbejder, der havde sendt mig svaret. Hun foreslog med det samme, at jeg kunne mødes med kommunens tilsynsførende med arbejdet derude. Mødet blev aftalt til næste dag. Medarbejderen kunne godt se, at arbejdet ikke var verdens bedste. Jeg forventede derfor, at der ville ske noget med det samme.

Da der dagen efter ikke var sket noget, og der kun var tre arbejdsdage til jul, fik jeg fat i en jeg kender, som fejer sne om vinteren. Det tog ikke lang tid for ham at få fejet nogle stier, så sandet var væk. Tilbage var så sandet fra de fejede stier og ind til boligerne. Dem kunne han ikke feje, da sandet ville blive smidt op af indgangsdørene.

Jeg fejede så en sti ind til samtlige indgangsdøre. Efter fejningen var det et sørgeligt syn at se, hvor dårligt belægningerne var tilpasset blandt andet ved dørene. Et enkelt sted var belægningen højere end bundstykket i døren.

Mit spørgsmål til kommunen er derfor, hvornår bliver beboerne fri for alt det sand, der ligger på belægningen, så beboerne ikke skal køre slalomkørsel, når de skal hjemmefra? Belægningen er generelt sjusket lagt. Hvem skal betale den nye belægning, og hvem har egentlig besluttet, at belægningen skulle skiftes?