Ideer nok til ny indvundet område

12. januar 2019, 11:46
Der er blevet noget tomt overfor Frederiks Skole, efter at lærerboligerne er blevet revet ned. Foto: Pia B. Jakobsen

Frederiks Martin Rovsing Mose, skoleinspektør på Frederiks Skole glæder sig. - »Vi fik jo en pæn del af overskuddet fra Frederiks Skoles jubilæumsfest - nemlig 100.000 kroner. Dem skal vi snart til at bruge.«

Siden november har et nedrivningsfirma været i gang med at fjerne de gamle lærerboliger. Der er nu kun ganske lidt tilbage, og Frederiks Skole har fået et stort tom areal til rådighed.

Skolen har ind over efteråret efterlyst ideer til, hvad man skal bruge området til. »Jeg vil gerne have, at området bliver tilgængeligt, og at det bliver brugt,« fastslår Martin, men mere er der heller ikke besluttet endnu.

Her i løbet af januar bliver der nedsat en arbejdsgruppe, som kan kigge nærmere på de forslag, der er kommet. »Der er mange forskellige forslag, og vi skal tage os god tid til at se det hele igennem,« så meget er Martin sikker på.

Yderligere 30.000 sikret af eleverne

På byrådsdagen i november var en flok elever fra Frederiks Skole på Viborg Rådhus, hvor de sammen med elever fra kommunens øvrige skoler arbejdede med demokrati og medbestemmelse. Her skulle de argumentere for, hvad de ville bruge en vis portion midler til. Eleverne fra Frederiks havde et godt projekt, som de argumenterede og redegjorde for. De gjorde det så godt, at de endte med at været det råd, der fik flest penge nemlig 30.000 kroner med retur til deres skole. Eleverne havde et indianer projekt, og herunder blandt andet et ønske om at opføre en indianer tipi. »Sådan et flot stykke arbejde fra eleverne skal selvfølgelig bakkes op,« slutter Martin. Så en tipi kommer der nok til at stå på det ny indvundne område.