Lokale institutioner hjælper mobbede og ensomme børn

13.500 kroner er genereret til Julemærkefonden i 2018

10. januar 2019, 15:42
Den 17. januar fortæller Peter S. Nielsen om opbygningen af Flyvepladsen og om flygtninge lejrene. Overskuddet går til Julemærkefonden. Foto: Privatfoto

Karup Peter Skovmos Nielsen, Julemærkefondens Frivilliggruppe, har i nogle år afdækket og formidlet oplevelser og fortællinger om denne egns spændende historie. Alle honorarer, som han har modtaget for sine rundvisninger og fortælleaftner har han ladet gå ubeskåret til Julemærkefonden.

Alene i 2018 har der været 230 gæster på oplevelsesture på Alheden, hvor de har hørt om Kartoffeltyskerne og Alhedens historie. Disse ture er lavet i samarbejde med blandt andet Frederiks Kirke og medarbejderne her. Peter S. Nielsen fortæller, at de frivillige gennem de seneste 2½ år har kørt mere end 530 gæster omkring med udgangspunkt fra Frederiks Kirke.

Lokalhistorisk Arkiv og Gedhusmuseet har også stillet sig til rådighed med deres ekspertise i udviklingen af en fortælling om tyskernes opbygning af flyvepladsen ved Karup 1940 – 49 og de efterfølgende flygtninge-lejre 1945 – 49. Det er nu blevet til et foredrag på godt 2 timer, som Peter S. Nielsen rejser rundt med i vinterhalvåret. Det er blevet vel modtaget med foreløbig ni bookinger og flere i støbeskeen.

Foredrag om flyveplads og flygtningelejre

Den 17. januar står Karup Kultur- og Forsamlingshus som arrangør af Peter Skovmos foredrag: »Danmarkshistorie i lokal iklædning«. Foredraget er inddelt i tre dele: Første del handler om opbygningen af flyvepladsen 1940 – 45. I anden del kan man betragte de mere end 50 plancher med billedmateriale, ligesom der serveres kaffe med hjemmebag, og i tredje del kommer Peter ind på opbygningen og driften af de meget store flygtningelejre. Tilmelding til Karup Kultur- og Forsamlingshus er nødvendigt. Peters honorar går som sædvanligt ubeskåret til Julemærkefonden.

Julemærkehjemmene

Julemærkehjemmene har eksisteret i over 100 år. De drives næsten udelukkende for indsamlede midler, og er et tilbud til børn, der mistrives. Der er i alt fem Julemærkehjem i Danmark, og de fungerer som private døgninstitutioner, hvor børn mellem syv og 14 år bor, lever og går i skole i de ti uger, som et ophold varer. Fælles for børnene er, at de har et lavt selvværd, er socialt isolerede og ofte har været udsat for mobning. Mange er også overvægtige.

På Julemærkehjemmene lærer børnene at indgå i fællesskaber, for det er forudsætningen for deres trivsel, læring og udvikling. Kerneopgaven er, at ingen børn skal stå uden for fællesskabet. Julemærkehjemmene skaber en tryg hverdag for børnene. Det fremmer deres fysiske og mentale sundhed, og giver børnene en oplevelse af glæde og værdighed. Julemærkehjemmets arbejde foregår i tæt samarbejde med barnets familie, skole og kommune, så de gode resultater fastholdes.