Året går på hæld

31. december 2018, 08:10
Byr‡•dsmedlem Anders Bertel - Socialdemokratiet (A)

Læserbrev Det første år i den nye byrådsperiode er nu gået. Et år, hvor der har været fuld gang i det politiske arbejde blandt andet med udformning af en styringsmodel, som skal afløse et hav af forskellige politikker. I mit virke som formand for beskæftigelsesudvalget, har den første del af arbejdet været præget af at få identificeret vores største udfordringer indenfor beskæftigelsesområdet. Den forholdsvis store andel af unge uden arbejde eller uddannelse er en af de største udfordringer for kommunen. Der er iværksat mange indsatser, og vi begynder nu at se et fald i andelen af unge arbejdsløse. Men det er fortsat vigtigt, at vi fastholder fokus og får skabt muligheder for at flere unge kommer i gang med en uddannelse eller i job.

Et enigt folketing står bag den nye FGU-uddannelse. Silkeborg og Viborg kommuner er gået sammen om at oprette den nye Forberedende GrundUddannelse - en ungdomsuddannelse, med hovedsæde i Viborg, men med skoler i begge kommuner. Jeg er blevet udpeget til FGU-Midtjyllands bestyrelse af byrådet, og efterfølgende valgt til næstformand. Den nye uddannelse indeholder blandt andet elementer fra de nuværende produktionsskoler og voksenundervisning. Uddannelsen forventes at få omkring 500 elever, og skydes i gang til august 2019. Der skal arbejdes hårdt på, at uddannelsen bliver en succes, så vores unge får et fast fodfæste på arbejdsmarkedet, og en god begyndelse på deres voksenliv.

Et andet fokusområde er virksomhedssamarbejde og et rummeligt arbejdsmarked. Når vi oplever en højkonjunktur og lav ledighed, som vi gør i denne tid, har vi en unik mulighed for at få endnu flere med i arbejdsfællesskabet. Jeg mener, at vi som kommune, fagbevægelse, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i samarbejde har en fælles opgave. Vi har alle i samfundet en forpligtigelse til at hjælpe de borgere, der har udfordringer. Det må vi aldrig glemme. Vi skal flytte vores borgere der, hvor det giver mening. Så der skabes mulighed for, at de som er på kanten af arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Det giver større social tryghed og skaber trivsel for den enkelte borger.

På årets sidste byrådsmøde blev det besluttet at bevillige kr. 4,5 mio. til byfornyelse i Frederiks. Et noget lavere beløb end til de øvrige byer som tidligere har lavet byfornyelse. Regeringen har desværre skåret deres bevilling til områdefornyelser væk, så projektet kun er kommunalt finansieret. Jeg mener dog, at borgerne i Frederiks har været i gang med projektet gennem flere år, og derfor havde vi forventet en bevilling på linje med Karup, Rødkærsbro, Møldrup og Stoholm. Fordelen ved, at projektet er finansieret af kommunen er, at der vil være en lang højere frihedsgrad i forhold til delelementerne i byfornyelsen. Derfor er det nu væsentligt at få prioriteret de ting som andre puljer og fonde vil kunne hjælpe med at realiserer. Derudover vil vi også kunne løfte problemstillingen til de kommende budgetforhandlinger i denne byrådsperiode, så vi får lavet en god byfornyelse til glæde for lokalsamfundet. Et spændende år venter forude.

Jeg vil slutte med at ønske alle et rigtig godt og lykkebringende nytår!