Vil du med på »Kalk-kaminoen«?

Fem byer og tre turistvirksomheder i Fjends og Karup går nu sammen om udvikle en vandresti fra Stoholm til Skelhøje

23. december 2018, 09:24
Stemning på Grønhøj Kro, hvor Kalkkaminoen skal gå forbi. Gregers Laigaard, indehaver af Grønhøj Kro, vil beværte og underholde vandrere på Kalkkaminoen. Foto: Privatfoto

Vandrerute Vandreruten bliver kaldt for »Kalkkaminoen«. Ved Skelhøje kobles stien på Hærvejsruten, som ender i Nordspanien. Det er derfor oplagt, at navnet på stien i Fjends formodentlig til »Kalkkaminoen« inspireret af Caminoen i Nordspanien.

Storhedsvanvid?

»Vi er lidt oppe at flyve. Nogle vil kalde det lidt storhedsvanvid, men vi skal gøre noget særligt for at sætte Fjends på landkortet,« siger Gregers Laigaard, Grønhøj Kro. Han sidder i et forretningsudvalg for Kalkkaminoen sammen med Anita Hildsgaard Daugbjerg Kalkgruber og Arne Friis Hansen Mønsted Kalkgruber, der har taget initiativet til Kalkkaminoen.

Viborg Kommune bakker op om ideen

Forretningsudvalget holdt sammen med borgerforeninger og lokalråd fra Daugbjerg, Mønsted, Grønhøj, Sparkær og Stoholm for nylig det andet møde om Kalkkaminoen. Der er stor interesse for at deltage i projektet, og flere af byerne vil sætte fokus på at få udviklet rekreative stier omkring deres byer. Stier, som kan kobles til Kalkkaminoen.

Viborg kommune deltog i mødet og har bevilliget 50.000 kr. til et forprojekt. Firmaet Nærdemokrati.dk skal være projektudvikler på Kalkkaminoen i tæt samarbejde med de fem byer og tre turistvirksomheder.

Workshop i januar

Den 17. Januar holdes en workshop, hvor alle vil arbejde videremed planerne. Tanken er at søge fondsmidler anlæg af stier. Det store spørgsmål er, hvordan, man sikrer vedligehold af stierne. Det er der allerede ideer til, hvordan det skal foregå.

Linieføring af Kalkkaminoen

Gregers Laigaard fortæller, at de foreløbige planer om linieføringen af Kalkkaminoen går fra Stoholm ned over Mønsted Kalkgruber, videre til Daugbjerg Kalkgruber, gennem Daugbjerg, ned til Kongenshus Mindepark, over Grønhøj og med tilslutning til Hærvejen i Skelhøje. Der skal så nok være sløjfer tilbage til Stoholm og sløjfer ude i landskabet til særlige natur og kulturhistoriske seværdigheder. »Den endelige linieføring er slet ikke fastlagt og vi skal nu igang med at kontakte lodsejere, som kan blive berørt af Kalkkaminoen. Når vi kigger godt efter i Fjends og Karup er det egentlig fantastisk, hvor meget vi kan byde på af kulturelle, historiske og naturmæssige oplevelser. Der er god basis for at få oplevelsesrige vandre- og cykelture i området. - Vi behøver ikke at tage så langt væk for at få store oplevelser,» slutter Gregers.