Hastigheden øges på Viborgvej

Hastigheds-begrænsningen på Viborgvej hæves til 90 km/t inden jul

07. december 2018, 15:14
For at skabe større trafiksikkerhed er der nu sat autoværn op blandt andet på strækningen mellem Hald Ege og Frederiks. Foto: Pia B. Jakobsen

Trafik I sommer lagde Vejdirektoratet ny asfalt på to mindre delstrækninger på rute 12 mellem Birgittelyst og Karup, i alt 4,5 kilometer. Efterfølgende blev der etableres rumleriller i asfalten både i vejmidten og i ydersiden af kørebanerne på hele strækningen mellem Birgittelyst og Karup. I den forbindelse blev kantbanen øget til 90 cm. Det skulle give plads til modige cyklister.

Senest er der ved at blive sat autoværn op langs strækningen.

Tiltagene bliver lavet for at skabe større trafiksikkerhed og skal ses i sammenhæng med, at flere delstrækninger på strækningen bliver opgraderet til en hastighedsbegrænsning på 90 km/t.

Fagkoordinator Charlotte Veiss-Pedersen fra Vejdirektoratet oplyser, at den nye hastighedsbegrænsning forventes gennemført inden jul. »Vi mangler at fjerne faste genstande som træer og store sten, der er tæt på vejen.«

Toholdsskift giver trafikale forsinkelser

Helt konkret udføres arbejdet i to-holds skift med et daghold fra kl. 07.00 - 18.00 og et nathold fra kl. 16.00 - 06.00. Det vil sige, at i perioden fra kl. 16.30 – 18:00 vil der arbejdes flere steder på én gang med lysregulering hvert sted. Vejdirektoratet beklager de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.