25 tons i strakt arm

02. december 2018, 08:46
1 af 3 Det 34 meter lange stitunnelrør vejer 25 tons. Her løftes det på plads. Foto: Pia B. Jakobsen
2 af 3 Det store hul så et øjeblik så småt ud. Heldigvis passede det. Foto: Pia B. Jakobsen
3 af 3 Mægtig kran. Tunnelrøret ligger nu som planlagt. Foto: Pia B. Jakobsen

Karup Fredag aften stod den store kran klar og parat ved udgravningen ind over Nygade. Mandag morgen blev det 34 meter lange og 4,5 meter brede tunnelrør så løftet op og lagt ned i hullet. »Det gik fuldstændig efter planen,« fortæller Dennis Holm, der er formand på pladsen.

Nu skal der lægges kabelrør, og afvandingsdræn ned. »Der er kun få meter til grundvandet herfra,« påpeger Dennis Holm, så det er nødvendigt med drænrør.

Når rørføringen er på plads, bliver tunnelrøret dækket til igen. Der skal gadelys op og lys i tunnelen, som forventes klar til brug lige før jul.

De store jordvolde langs vejen bliver i øvrigt liggende. De skal tjene som støjvolde.

På ugeavisenkarup.dk kan du se flere billeder fra samlingen af tunnelrøret, inden det kom i jorden, samt billeder da kranen løfter tunnelrøret på plads.