Bred opbakning til nyt oplevelsescenter og museum - »Kartoflens Univers«

Der er stor interesse for og bred opbakning til at udvikle et nyt oplevelsescenter og museum - »Kartoflens Univers«

05. december 2018, 08:42
Her ses sponsorerne: Gregers Laigaard - Grønhøj Kro, Ingelise Vestergaard - Sparekassen Kronjylland, Anders Dyrberg - Formand for Karup Kartoffelmelfabrik, Aksel Kramer - Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden samt Ellen og Bo Løw-Larsen - Stofgården, Grønhøj. Foto: Privatfoto

Grønhøj Det blev bekræftet på et møde for nylig med repræsentanter fra kartoffelavlerne, kartoffelmelfabrikken, kartoffeltyskerne, turistvirksomheder, kommunen samt lokale virksomheder og foreninger. Her var der enighed om, at der er mange potentielle muligheder for at etablere »Kartoflens Univers«. Alle synes, at ideen er rigtig god, så entusiasmen til det videre arbejde er stor.

Formand for Liv på Alheden, Gregers Laigaard bød velkommen og takkede for den gode økonomiske opbakning til forprojektet samt den store interesse for »Kartoflens Univers«, og han præsenterede de to konsulenter, Mogens Knudsen og Britta Leth, der skal arbejde med at gennemføre forprojektet.

Turismekonsulent Britta Leth præsenterede på mødet de spændende ideer, der allerede er til »Kartoflens Univers«, hvor kartoflens og kartoffeltyskernes historie skal formidles sammen med Alhedens historie og kultur. Også kartoffelavlernes og kartoffelmelfabrikkernes arbejde ønskes præsenteret og kombineret med den øvrige industris anvendelse af kartofler. Der vil endvidere blive arbejdet på at få synliggjort den kontinuerlige forskning og udvikling med kartofler og anvendelsen heraf.

Flagermusenes land inddrages

»Flagermusenes Land«, hvor Mogens Knudsen de sidste par år har sat fokus på turismeudvikling for 11 turistvirksomheder på egnen, bliver inddraget i forprojektet. Mogens Knudsen fortalte blandt andet om de sidste nye tiltag med lokal guidekorps, rute for mountainbikere og etablering af kalkstien samt om det gode samarbejde, der er opbygget mellem de lokale turistvirksomheder.

Kartoflen er en del af områdets DNA

Efterfølgende var der en god dialog med repræsentanterne fra kartoffelavlerne, kartoffelmelfabrikken, kartoffeltyskerne, turistvirksomheder, kommunen samt lokale virksomheder og foreninger, der også kom med nye ideer til »Kartoflens Univers«. Det store lokale fundament, der er med over 300 kartoffelavlere og 600 medlemmer af kartoffeltyskerforeningen, har stor betydning for områdets DNA, og således også for »Kartoflens Univers«.

Genopførsel af Vester Sandkærgårde

I den kommende tid vil Gregers Laigaard sammen med Aksel Kramer fra foreningen »Kartoffeltyskerne på Alheden« arbejde videre med at få genopført kartoffeltyskerladen, »Vester Sandkærgårde«, hvor frivillige skal inddrages sammen med tidligere museumsleder Søren Toftgaard Poulsen, der var ansvarlig for at nedtage kartoffeltyskerladen.