Børneskov i Frederiks

Kom til en aktiv eftermiddag, hvor du kan være med til at sætte dit præg på den kommende børneskov

13. november 2018, 15:41
Børn opholder sig ikke så meget i naturen længere. Derfor skal der blandt andet laves en børneskov i Frederiks. Foto: Pressefoto

Frederiks Voksne danskere motionerer i naturen som aldrig før. Forskningen viser et markant fald i den tid børnene opholder sig i naturen, og at naturen har mistet sin betydning som social arena for børn og unge. Mange borgere i Viborg kommune ikke ved, hvordan man må og kan færdes i naturen,

Viborg Kommune etablerer derfor seks børneskove geografisk fordelt i kommunen med støtte fra Friluftsrådet. Den første skov er etableret i Viborg Naturpark. Den anden i Stoholm og den tredje Børneskov etableres i Lyngsøparken i Frederiks.

Hvordan skal skoven se ud?

Som indledning til projektet inviterer Viborg Kommune til en workshop i Lyngsøparken i Frederiks den 23. november. Alle interesserede er meget velkomne. Man kan prøve kræfter med diverse fælles aktiviteter som hulebyg, krible krable, bål, snitte- og lerværksted samt kreativitet i skoven.

”Vi er interesserede i at inddrage og samarbejde med så mange lokale som muligt, så vi kan samskabe omkring børneskoven. Derfor indbyder vi både dagtilbud, skoler og lokale foreninger i løbet af dagen, hvorefter vi åbner op for alle interesserede om eftermiddagen. Både børn og voksne vil blive inddraget aktivt og få mulighed for at udtrykke tanker og idéer i forhold til børneskovene”, siger sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl, der er projektleder for børneskovene.

Vi lufter hunde - men hvad med børnene?

Merethe fortsætter: ”Vi ser, at de mest populære skove de seneste år er ”hundeskove”. Folk lufter deres hunde – store som små – men ifølge forskningen, glemmer vi at lufte vores børn. Vi kan fra kommunens side etablere børneskovene, men de bliver først værdifulde, hvis borgerne anvender dem. Vi ønsker derfor i tæt samarbejde med lokale aktører – frivillige, institutioner, foreninger og ildsjæle – at skabe liv i skovene, så vi alle kigger ud og genopdager naturen som en værdifuld arena for leg, bevægelse og sunde fællesskaber på tværs af generationer.”

Baggrund for projekt Børneskove

Viborg Kommune vil etablere børneskovene for at give børn en synlig mulighed for leg i skoven. Formålet er at gøre det til en selvfølgelighed at lege i naturen, at styrke børns kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at komme derud. De vaner, børnene får med fra barnsben, følger med ind i ungdommen og voksenlivet. Det er derfor vigtigt, at børnene introduceres til naturen og dens muligheder, så de erfarer, at naturen er et værdifuldt sted, de kan have glæde af hele livet, og som vi alle skal passe godt på.