”Her er mit liv” – Foredrag ved Vagn Lund

Lokalhistorisk Forening inviterer til en hyggelig aften i Seniorhuset tirsdag den 6. november

31. oktober 2018, 12:29

Karup Vagn Lund vil fortælle om sit liv, både om barndommen under krigen i en helt anden tid og om et aktivt voksenliv, bl.a. som politiker og medlem af diverse foreninger.

Vagn Lunds erindringer er de første i en række af lignende foredrag, hvor kendte borgere vil fortælle om deres liv. Der bliver også lejlighed til at få rørt stemmen, og Vagn har på forhånd udvalgt nogle sange, vi skal synge i løbet af aftenen.

Vagn Lund er født på gården Over Torp på Åhusevej. Den ligger ret tæt på den tyske flyveplads, som jævnligt holdt skydeøvelser i Høgildområdet, uden at befolkningen altid var orienteret om skydningen. I 1943 begyndte han i Høgild skole hos ”æ degn”, som børnene sagde. ”Degnen” var Jacob Pedersen, der var en dygtig lærer, og skolen var et kulturcentrum med blandt andet aftenskole i vinterhalvåret og udlån af bøger til både børn og voksne.

Efter at have aftjent sin værnepligt kom Vagn på landbrugsskole, og i 1966 overtog han gården efter sin far. I 1974 blev han valgt ind i Karup byråd, hvor han sad i fem perioder og bl.a. var formand for Teknisk Udvalg og Kulturudvalget samtidig med, at han var involveret i bestyrelsesarbejde i diverse foreninger. Vagn var desuden meget aktiv i kirkeligt arbejde og var i en årrække kirkesanger ved Karup kirke, ligesom han stadig afløser den nuværende kirkesanger, når der er brug for det.

I 1997 solgte han fødegården og flyttede til Gallehøj, hvor han havde kartofler og solgte jordbær og senere gik over til juletræsproduktion. I dag bor han på Horstowvej sammen med sin kone, Birgit, som han har været gift med i en lang årrække.

En forfatter har engang sagt, at der kan skrives en roman om ethvert menneskes liv. Det gælder også Vagn, som blandt andet kan fortælle om, hvordan det var at være barn under krigen og om dengang, da Karup Å var frosset til, så han kunne gå tværs over den.

Alle er velkomne. Foredraget er gratis, men kaffe og kage koster 30 kroner, der betales i pausen.