Oplevelsescenter for kartoflen - arbejdet spirer frem

Nu går arbejdet igang med at undersøge, om der i Grønhøj kan etableres Kartoflens Univers - et oplevelsescenter og museum for kartoflen

09. oktober 2018, 15:45
Kartoflen har haft stor betydning for egnen. Derfor arbejdes der i Grønhøj på at få lavet et kartoffel oplevelsescenter. Foto: Arkivfoto

Gregers Laigaard, formand for Liv på Alheden, der står bag projektet, udtaler: Fødevarer og turisme er de største potentialer for positiv udvikling i landdistrikterne, så jeg glæder mig rigtig meget til, at der nu sættes fokus på kartoflen. Forhåbentlig kan det lykkes at få skabt kartoflens formidlingscenter, der kan tiltrække endnu flere gæster til egnen, og dermed give større omsætning, flere beskæftigede og styrke bosætningen.   

Kartoflen har haft stor betydning for egnen

Kartoflen har haft og har stor betydning for det midtjyske. I 1759 udvandrede tyskerne fra Frankfurt og bosatte sig i Havredal og Grønhøj, hvor de dyrkede kartoflen, deraf fik de navnet kartoffeltyskerne. Det skal nu undersøges, hvordan kartoffeltyskerne og kartoflens historien kan formidles sammen med kartoflens betydning og anvendelse i dag, hvor medicinalindustrien i stor stil anvender kartoffelstivelse, der også bruges i bl.a. ketchup, lakrids og vingummi samt papir og emballage.

Forprojekt

Mogens Knudsen, der de sidste par år har arbejdet med turismeudviklingsprojektet; Flagermusenes Land, og Britta Leth, der tidligere har været turistchef i Viborg Kommune, er af foreningen Liv på Alheden ansat til at gennemføre forprojektet vedr. Kartoflens Univers. De skal nu i samarbejde med foreningen; Kartoffeltyskerne på Alheden, de lokale foreninger i Grønhøj og omegn, kartoffelavlerne og kartoffelmelsfabrikkerne samt industrien og forskningen udarbejde et samlet prospekt med kartoflens informations- og oplevelsesmuligheder.

Forprojektet er støttet med midler fra Landdistrikternes Forsøgspulje, Viborg Kommune, Karup Kartoffelmelfabrik, Sparekassen Kronjylland, Grønhøj Kro, Garnlageret og Stofgården samt foreningerne: Kartoffeltyskerne på Alheden og Liv på Alheden.