Frivillige driver fortsat Hedens Golf

27. juli 2018, 12:35
Formand for Hedens Golfklub, Mikael Kiilerich, ser frem til samarbejdet med den nye ejer af Hedens Golf. Foto: Morten Marboe

Formanden for Hedens Golfklub, Mikael Kiilerich, har inviteret Ugeavisen Karup på tur på golfbanen i Grønhøj. Her er nemlig sket rigtig meget, siden Gregers Laigaard anlagde en seks hullers golfbane smukt beliggende i en naturbestemt gletscherdal op til de fredede områder ved Kongenshus Hede tilbage i 2004.

Størstedelen af tiltagene skyldes den meget aktive golfklub, der blev stiftet i 2007, og til hvem Gregers forpagtede banen fra 2011 og frem til salget her pr. 1. juli 2018.

Klubben tæller i dag 245 medlemmer. Mikael Kiilerich har været formand de seneste 5-6 år. Klubbens rolle har været at leje banen og stå for vedligeholdelse og forbedringer af banen, forklarer Mikael. Blandt andet har klubben etableret 12 bunkere, som giver større udfordringer og en ny niveaudelt green på hul 3/12. De har gravet slanger ned til vanding af greens samt græsudslagsstederne, så de fremstår påfaldende lysegrønne i det i øjeblikket ellers knastørre, brungule landskab. Der er ikke mange på lønningslisten. HK-udlejning betales dog for greenkeeper samt for udlejning af materiel til pasningen af den øvrige del af banen. HK Udlejning har også stået for forbedringen af de etablerede greens. Bl.a. med nyt græs, som kan klippes betydelig kortere end den oprindelige sort, der var benyttet ved anlæggelsen af banen.

Klubbens medlemmer har bygget det eksisterende bagrum med materialer betalt af den tidligere ejer.

Når banen i dag er en delvis 18 hullers bane, skyldes det de mange aktive frivillige. Det er for eksempel Hedens Golfklub, der har sørget for, at den blev DGU godkendt som 18 huls bane. Det skete i forbindelse med, at klubben etablerede 27 udslagssteder med græs i stedet for de oprindelige 18 med kunstige måtter anbragt oven på fliser.

Rigtig mange rækker hænderne frem, når vi skal have lavet noget, fortæller Mikael og glæder sig over samarbejdet med de mange frivillige kræfter. Det være sig praktiske hænder, sponsorer, HK-udlejning eller simpelthen muligheden for at låne materiel. Uden dette super bagland havde det været umuligt med de forbedringer, der er sket på banen. Og det havde været svært at drive denne velpassede golfbane, som man gør nu.

Glæder sig til samarbejdet med den ny ejer af golfbanen

De frivillige bag Hedens Golfklub og alle de mange faste spillere har selvfølgelig fulgt salget af golfbanen med nogen bekymring. Mikael glæder sig derfor over, at den nye ejer, Henning Filbert, tog kontakt med det samme, indkaldte til møde og indbød til fortsat samarbejde. Vi ser frem til det nye samarbejde, slutter han.