Kongenshus Efterskole lukker

Kongenshus Efterskole åbner ikke efter sommerferien

25. maj 2018, 15:55
Kongenshus Efterskole lukker. Der mangler elever. Foto: Pia B. Jakobsen

Bestyrelsesformand Knud Hansen oplyser, at skolens vigende elevtal og deraf svækkede økonomi gennem de sidste 4-5 år nu tvinger skolen til at kaste håndklædet i ringen.

Bestyrelsen og ledelsen har siden generalforsamlingen sidste år arbejdet målrettet med at tiltrække nye elevgrupper, men må desværre konstatere, at resultaterne ikke står mål med indsatsen.

Kongenshus Efterskole kunne i år fejre 35 års jubilæum, og gennem årene har mere end 2.000 unge mennesker været elever på skolen. De fleste elever har haft et rigtigt godt år på Kongenshus Efterskole og har taget gode minder med sig videre i livet.

Skolen har også betydet meget for alle medarbejdere gennem årene, nogle har været tilknyttet skolen i næsten halvparten af dens levetid. Også lokalmiljøet har haft glæde af skolen, idet den har bragt liv til landsbyen. Der har været nogle sammenstød mellem elever og lokalmiljøet, men i det store og hele har samarbejdet været godt.

Vi må erkende, at tiden for Kongenshus Efterskole nu er ved at løbe ud, og vi takker for al opbakning til skolen i årenes løb, afslutter bestyrelsesformand Knud Hansen.