Lovforslaget til forbud mod Burka og Niqab skal klart sende signalet om, at islamisk undertrykkende beklædning ikke hører til i et frit demokratisk land.

Læserbrev af Johnny F. Andresen, DF, 1. suppleant til Viborg Byråd

26. april 2018, 15:25
Foto: Privatfoto

Den næste debat er det muslimske tørklæde. Her skal vi i første omgang ikke lovgive, men arbejde på at ændre den generelle holdning om hvorfor, der ikke skal bæres undertrykkende og dominerende symboler i det offentlige rum.

Danmark har altid kæmpet for frihedsprincipperne i et demokratisk samfund med mange muligheder og rettigheder. Derfor er det også naturligt at man siden 1915 hvor kvinderne fik valgret, fortsat hylder den sejr det er, at kvinder er selvstændige individer med frisind, ligestilling og frigørelse fra mandens domæne er at betragte som det mest naturlige.

Således har kvinder til enhver tid ligeret og lige værdi som manden.

I den tidligere Danmarks historie har kæderne været et symbol på slaveriet, og der diskuteres stadig om vi skal sige officielt undskyld til generationerne af de slaver vi havde på den danske koloni på Vestindien. samtidig undsagde Danmark sig for tyskernes brug af jødestjernen på dansk jord, og da krigen nærmede sig hårde tider hjalp vi jøderne med at flygte.

Vi har altid forhadt symboler på undertrykkelser af alle slags, og skal fortsat gøre det, såfremt vi ønsker et frit og folkestyrede demokrati efter Grundlovens principper.

Derfor er det muslimske tørklæde også et forkasteligt symbol på en middelalderlig tankegang, hvor kvinden er at betragte som en ejendom til mandens glæde. Det er dyb religiøs undertrykkelse og hører ikke til i Danmark.

En nylig undersøgelse viser at 41 % af kvinderne på krisecentrene er kvinder med anden etnisk baggrund. Det er klart, at det er de sociale og familiemæssige årsager der gør, at flere og flere kvinder med anden etnisk baggrund søger til krisecentrene.

Disse kvinder bliver behandlet og betragtet som mindreværd i familien, og når aldrig ud til det danske samfund som et frit individ, på lige fod med etniske danske kvinder.

Undersøgelsen er især alarmerende når man tænker på, at indvandrer med ikke-vestlig baggrund generelt i Danmark kun udgør ca. 8 %.

I Marokko, i Tunesien, i Iran og andre steder fralægger flere bevægelser af kvinder netop tørklædet og stiller krav om at bliver betragtet som ligestillet med mændene. Disse kampe skal vi støtte og det kan vi ikke, når vi på dansk jord vil acceptere denne parallelle sociale og religiøse undertrykkelser.