Alhedens kvinder tiltrækker yngre medlemmer

I gamle dage blev etableret en lokal afdeling under De Danske Husmoderforeninger. Vi er tilbage i året 1938, hvor statsministeren hed Stauning, hvor Chamberlain vendte tilbage med Mnchen-afta

05. april 2018, 14:25
Lasse Kvist vil senere i år hypnotisere Alhedens Kvinder. Foto: PR foto

I gamle dage blev etableret en lokal afdeling under De Danske Husmoderforeninger. Vi er tilbage i året 1938, hvor statsministeren hed Stauning, hvor Chamberlain vendte tilbage med Mnchen-aftalen, og en længere række af danske kulturpersonligheder så dagens lys, blandt andre Povl Dissing, Grethe Ingmann, Erik Wedersøe og Susse Wold.  

Kvindens kald

Født blev altså også en lille lokal husmoderforening i Frederiks, helt præcist mandag 23. maj 1938.

Det var en tid hvor et hjem med hjemmegående husmor var et rigt hjem, for her havde man råd til, at manden var eneforsørger. Husmoderen kunne så sørge for resten, og det gjorde hun.

Husmoderforeningerne var stedet, hvor den travle kvinde kunne hente inspiration og viden til, at klare sine pligter på passende måde. Det var kvindens kald og moralske forpligtelse. Dette ændrede sig i løbet af 1960erne, hvor kvinderne i stigende omfang søgte ud på arbejdsmarkedet, og begrebet fuldtidshusmoder derved kom under afvikling.

På egne ben

I halvfjerdserne hvor landsforeningen skiftede navn til Aktive Kvinder, besluttede vores lokale husmoderforening i Frederiks, at forlade fællesskabet og stå på egne ben. Som man i øvrigt altid har gjort.

Karups friske kvinder kom derefter ind under foreningen, og så kaldte man sig Karup/Frederiks Husmoderforening.

I 2016 ændrede man navnet til det nuværende Foreningen for Alhedens Kvinder.

Er man så ikke længere så aktive?

Jo, det er foreningens medlemmer i høj grad, men det er naturligvis andre opgaver der trænger sig på, end da foreningen blev skabt i forrige århundrede.

- Vi er et vigtigt lokalt socialt netværk, siger foreningens formand Lissy Siig og tilføjer

- Efter kvinderne kom på arbejdsmarkedet, var det godt at møde andre mennesker end kollegerne.

Med indtog af sociale medier, og stort bud efter folks sparsomme fritid, er der mange foreninger der oplever medlemsflugt. Hvis en forening vil overleve må den tilpasse sig nutiden, og det gør Alhedens kvinder.

Det kan blandt andet ses på nogle af de kommende arrangementer i foreningen.

Lasse Kvist er hypnotisør fra Skive, og han kommer og underholder Alhedens kvinder med sit dybdeborende blik. Det sker 17. maj i forbindelse med foreningens generalforsamling, der holdes på Hotel Karup.

Diana Foged Nielsen, der er hotellets kok, forbereder noget lækker, sund mad og Diana, og vil svare på spørgsmål og give små tips og tricks.

For alle aldre

Foreningen tæller i dag omkring 120 medlemmer. Medlemstallet har været rimeligt stabilt gennem en årrække, men nu kan vi godt mærke der skal nye medlemmer ind, siger foreningens formand Lissy Siig.

- Selvom foreningens yngste medlemmer er over 40, så er gennemsnitsalder godt på vej op. Derfor prøver vi at have en stand på Forårsmessen, hvor vi rigtig gerne vil fortælle især yngre piger, om alle de muligheder et ægte fysisk lokalt netværk kan give.