Nu skal vi sortere vores skrald i Viborg Kommune

I løbet af foråret indfører Viborg Kommune en ny affaldsordning i hele kommunen.

11. marts 2018, 15:45
Foto: Viborg Kommune

Ordningen, der skal være med til at gavne miljøet, medfører blandt andet, at alle fremover skal sortere deres husholdningsaffald i fem typer og i nye beholdere af plast. De brune papirsække, som mange bruger i dag, udgår helt.

- I øjeblikket bliver omkring 30 procent af alt affald fra kommunens borgere genanvendt. Målet er, at vi i 2022 når op på at genanvende 50 procent, så vi lever op til den nationale ressourcestrategi, som Folketinget har vedtaget, siger Stine Damborg, der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.

Investering i fremtiden

Den nye affaldsordning gør affaldssortering langt mere tilgængelig for alle borgere end i dag.

- Alt i alt investerer Viborg Kommune omkring 34 mio. kroner i de nye affaldsbeholdere til borgerne. Det er kommunens hidtil største enkeltinvestering inden for affaldshåndtering og vil udgøre et væsentligt bidrag til at forbedre miljøet og sikre vores natur. Erfaringerne fra kommuner, der allerede har indført lignende ordninger, viser, at borgerne generelt er glade for den nye måde at håndtere affaldet på, siger Stine Damborg.

Udover bedre affaldssortering til gavn for miljøet, giver den nye affaldsordning også et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene. Fremover undgår de blandt andet de tunge løft af affaldssække.

Nye affaldsbeholdere

Alle husstande med egen affaldsløsning får som minimum to beholdere.

Størrelsen på de nye beholdere svarer til den mængde affald husstanden producerer i dag.

Der tilbydes fire forskellige typer beholdere: 240 liter - to-delt, dvs. med rum til to typer affald, 240 liter - et rum, 400 liter - et rum, 660 liter - et rum.

De nye, mørkegrå affaldsbeholdere, er lavet af solidt plast.

Udrulning sker områdevis

Fra april og cirka tre måneder frem bliver cirka 80.000 affaldsbeholdere leveret områdevis til omkring 35.000 husstande rundt i hele Viborg Kommune. Senere kommer den udvidede sorteringsløsning også til borgere, der i dag ikke får tømt dagrenovationsbeholdere af Revas samt borgere, der har undergrundscontainere eller bor i områder med særlige fælles affaldsløsning.

Tømning hver 2. uge

I dag får mange hentet deres affald en gang om ugen. Det bliver ikke nødvendigt med de nye beholdere af plast. Affaldsbeholdere med madaffald og restaffald bliver tømt hver 2. uge, mens beholdere med affald til genanvendelse bliver tømt hver 4. uge.

Affaldsbeholdere ud til skel

En anden ændring er, at den enkelte husstand selv skal sørge for, at affaldsbeholderne er placeret ved skel på tømningsdagen. De nye beholdere er lette at flytte, hvis de normalt er placeret et andet sted på grunden. Hvis man ønsker, mod merbetaling, at beholderen skal stå længere inde på grunden, kan man læse om vilkår, priser og tilmelding på www.revas.dk.

Information om den nye affaldsordning

I de kommende uger udsender Viborg Kommune generel information om den nye affaldsordning til alle husstande via Digital Post. De enkelte husstande får desuden konkret information og vejledning via Digital Post, i forbindelse med opstart i netop deres område.

Læs mere og se film om den nye affaldsordning på revas.dk.