Er det sådan, Karup Kultur- og Forsamlingshus skal se ud?

Læserbrev af Torben Bundgaard

16. februar 2018, 13:40
Er vi sikre på, at det er sådan Karup Kultur- og Forsamlingshus skal se ud? spørger Torben Bundgaard Foto: Arkivfoto

Bestyrelsen i vores forsamlingshus har de sidste par år vist stor entusiasme og flid for at indsamle penge til modernisering af forsamlingshuset. En stor tak til dem.

Planerne for moderniseringen indeholder bl.a. en tilbygning med facade ud mod Bredgade.

En skitsetegning visende den pågældende tilbygning har gennem længere tid været udstillet i forsamlingshuset.

Tilbygningen som det fremgår af skitsetegningen, vil ødelægge den eksisterende for bygnings arkitektur og bør derfor droppes.

Hvis forsamlingshusets bygnings masse skal udvides bør det ske med nænsom hånd og med hensyntagen til den eksisterende smukke for bygning.

En eventuel udvidelse kan jo også ske bag forbygningen langs Vinkelvej, i retning mod Kildegården.

En del af de indsamlede penge kunne også anvendes til at renovere/modernisere forsamlingshusets køkken. Dette er meget tiltrængt.