Midtjyske kommuner uddanner for få SOSU-medarbejdere

Trods truende SOSU-mangel har de midtjyske kommuner ikke opfyldt stor del af aftale om uddannelses pladser

14. februar 2018, 09:40
Der er mangel på SOSU assistenter, og der bør uddannes flere. Foto: Arkivfoto

Et stort antal SOSU-ansatte vil de nærmeste år forlade faget på grund af alder. Den udvikling kommer samtidig med, at Danmark får flere ældre og plejetrængende borgere. Alligevel vælger mange kommuner ikke at opfylde den aftale om uddannelse af SOSU-medarbejdere, som de har indgået, den såkaldte dimensioneringsaftale, det viser tal fra de danske SOSU-skoler.

I Midtjylland har kommunerne samlet set kun opfyldt 79 procent af den såkaldte dimensioneringsaftale.

Kommunerne har i aftalen forpligtet sig til at skaffe et bestemt antal praktikpladser til eleverne på SOSU-uddannelserne. Der er tale om minimumstal, men alligevel er det de færreste kommuner, der har kunnet leve op til aftalen. Favrskov Kommune, som har klaret sig bedst, opfylder 94 procent af minimumsaftalen, mens Odder har i den anden ende af skalaen ligger på kun 67 procent.

Situationen er allerede alvorlig, når tre ud af fire danske kommuner mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Der er behov for en ekstra indsats nu for at tiltrække nye til fagene, og så er det skuffende at opleve at så få kommuner lever op til aftalen, siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

Frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år, og har derfor udsigt til at forlade arbejdsmarkedet inden for en overskuelig fremtid. En fremskrivning fra fagforbundet FOA viser, at der i 2026 er behov for at tiltrække næsten 40.000 ansatte inden for SOSU-området i kommunerne, alene som følge af aldersændringer.

Det er nødvendigt med uddannet personale i ældreplejen og på andre velfærdsområder, hvis vi vil bevare og udvikle velfærdssamfundet. Skal vi tiltrække mange nye folk kræver det, at der skabes attraktive

arbejdspladser med et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Der er også brug for mere anerkendelse og respekt for faggruppen, mere tillid, medbestemmelse og medindflydelse på eget job. Og så spiller lønnen altså også en rolle, fortæller Karen Stæhr.

På landsplan viser tal fra SOSU-skolerne, at kommunerne samlet set kun har opfyldt 80 procent af dimensioneringsaftalen.