Udvikling af lystfiskerturismen langs Karup Å

14. februar 2018, 15:40
Karup Å er en fantastisk havørred å. Foto: Jan Anderschou

Der var god stemning, da cirka 30 deltagere mødte op på Karup Hotel for at høre nærmere om Herning og Viborg kommuners tanker om udviklingen af lystfiskerturismen langs Karup Å. Projektet sætter erhvervsaktørerne i fokus. Tanken er, at det skal give større omsætning til lokalsamfundet. 

Formålet med mødet var at få igangsat et erhvervsfremmende arbejde, som er målrettet lystfiskerturismen.

De indbudte gæster kom fra meget forskellige brancher, men havde alle interesse i lystfiskeriet og den tilhørende turisme.

Vi fik gode input af de mange deltagere og glæder os til det fremtidige samarbejde, fortæller Anne Ravn Braad, udviklingskonsulent fra Herning Kommune.

Det er Herning Kommune, der er idmager og som har søsat projektet. Projektet om å-turisme har i Herning et budget på 5 millioner. Det er rettet mod at styrke Karup Å og Skjern Å som destination for lystfiskerturister.

På et byrådsmøde i oktober vedtog Byrådet i Viborg at afsætte 65.000 kr. i 2017, 330.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019 til medfinansiering af deltagelse og aktiviteter.

Karup Å byder på et enestående fiskeri efter havørred. De to kommuner ser et stort uudnyttet potentiale for yderligere udvikling af lystfiskerturismen. Projektet arbejder efter visionen om at skabe et samarbejdsprojekt, som gør Karup Å til en attraktiv lystfiskerdestination, der kan understøtte lokal egnsudvikling, lokal vækst samt sunde fiskebestande og gode vandløb. En målrettet uddannelse af erhvervsaktører og lokalsamfund er derfor centralt, da disse skal gå aktivt ind i projektet for, at kunne omsætte turisterne til en forretning og til liv i byerne langs åerne.