Klar til en tur på mountainbike?

MTB I sidste uge lagde sporlægger Lars Forsberg vejen forbi Skelhøje Købmandsgaard. Alhedestien bliver ligesom Himmerlandsstien forbindelsesvej mellem de ialt 100 km mountainbike spor, som Vi

06. februar 2018, 10:20
Piktogrammernes farve skilter sværhedsgrader, så risikoen for ulykker nedbringes. Grøn indikerer en flad rute. Foto: Knud Gaarn Larsen

Projektet, der blev indledt for små tre år siden, er efterhånden langt. Vi har ihvertfald 60 km spor klar idag, fortæller Lars, og forklarer, at man har tænkt Skelhøje Købmandsgaard ind på ruten, fordi de LAG midler, man har modtaget, fordrer, at også landbysamfundene tænkes ind. Det er derfor oplagt at tænke Skelhøje Købmandsgaard ind, fordi cykelfolket her har mulighed for at gøre holdt og få en forfriskning i cafeen.

På nuværende tidspunkt er der etableret omkring 10 km spor af sværhedsgraden blå i Stendal og Havredal Plantager.

Lars fortæller, at der er yderligere 10 km rød rute på vej. Rød er mere udfordrende og for den erfarne mountainbike rytter.

Lars er lige nu i fuld gang med at sætte piktogrammer op, så man kan holde sig til ruten og på forhånd kan se sværhedsgraden.

Den samlede plan for projektet omfatter cirka 100 kilometer naturspor i forskellige kategorier plus cirka 40 kilometer, der forbinder lokaliteterne rundt omkring Viborg.

Formålet med foreningen Viborg Trail Arena er at udlægge de 100 km spor, og det er foreningen, som er ansvarlig for det foreløbig tre-årige projekt, der løber fra 2016-2018.

Foreningen består af 3 ansatte og en frivillig bestyrelse med en repræsentant fra hver af de 3 cykelklubber Hald Ege MTB, Viborg MTB og CMV, en fra løbeklubben VAM (Viborg atletik motions trail afdeling), skovfogeden ved Naturstyrelsen Kronjylland og skovfogeden hos Viborg Kommune.

Lars fortæller, at Viborg Trail Arena er en nonprofit forening, som arbejder med flere hundrede frivillige, der hjælper med etablering af MTB-spor.