Flot start for Frederiks Friplejehjem

Frederiks Friplejehjem er kommet godt i gang siden åbningen d. 14. august. Alle 24 plejeboliger var besat i løbet af den første måned, hvor forventningen var, at det kunne tage op til 6 måned

26. januar 2018, 12:20
Thyra Frank på besøg på Frederiks Friplejehjem. Foto: Privatfoto

Frederiks Friplejehjem er kommet godt i gang siden åbningen d. 14. august. Alle 24 plejeboliger var besat i løbet af den første måned, hvor forventningen var, at det kunne tage op til 6 måneder. Det betød, at der fra start var fyldt af glade beboere og et engageret personale, som hurtigt fik skabt en god og aktivitetsfyldt hverdag med mange besøgende og engagerede pårørende. 

Friplejehjemmets gode ry nåede hurtigt helt til Christiansborg, og ældreminister Thyra Frank besluttede sig for at besøge friplejehjemmet på heden for ved selvsyn at se det nye hjem og snakke med disse ildsjæle. Hun var begejstret for det hun så og hørte, og ønskede alt godt for hjemmet og dets beboere.

At det er et godt sted at være, og kvaliteten er i top, blev bekræftet ved det årlige kommunale tilsyn i december, hvor den sundheds- og plejefaglige indsats samt det sociale område blev kontrolleret og gennemgået af uvildige inspektører. Rapporten gav et Særdeles tilfredsstillende uden bemærkninger. Det er fantastisk flot i betragtning af, at der kun har været 4 måneder til at få alt på plads og toptrimmet.

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har på årets første bestyrelsesmøde konstitueret sig på ny. Formand blev Kai Hesselberg, Frederiks og næstformand blev Christian Bruner, Frederiks. Nye i bestyrelsen er Frank Larsen, Karup og Else Marie (Mie) Jensen, Frederiks, som afløser Gregers Laigaard og Inge Marie Aksglæde, mens Kirsten Kristensen, Frederiks fortsætter.

Frederiks Friplejehjem vil gerne takke støtteforeningen, de erhvervsdrivende og de mange private, som i det daglige hjælper og støtter friplejehjemmet og er med til at skabe indhold i hverdagen.