Giv Midttrafik din mening om nye køreplaner

Midttrafik præsenterer forslag til nye køreplaner for 2018/2019 i en offentlig høring, der løber fra 8. januar til og med 21. januar 2018 på midttrafik.dk

17. januar 2018, 14:00
Giv Midttrafik din mening om nye køreplaner Foto: Arkivfoto

Kunderne får dermed mulighed for at kommentere på køreplanerne, inden de endelig besluttes.

Midttrafik laver nye køreplaner hvert år, hvor planlægningen starter i juli måned. I perioden frem til ca. december måned udarbejder Midttrafik udkast til nye køreplaner, og det sker på baggrund af ønsker fra bestillerne af kollektiv trafik (kommunerne og region Midtjylland), tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og busselskaber samt Midttrafiks egne erfaringer med de nuværende køreplaner. Resultatet af planlægningsarbejdet er nu klar til høring hos kunderne.

Høringen handler om større ændringer i køreplaner for eksempel nedlæggelse af ruter eller omlægning af ruter. Den offentlige høring giver kunderne mulighed for at se og kommentere de nye køreplaner, så de kan se, om ændringerne får konsekvenser for deres daglige rejser. Kundernes input bruges til to formål. De indgår i kommunernes og regionens politiske behandling af forslag til køreplaner. Herudover bruger Midttrafik kundernes input til at rette uhensigtsmæssigheder som for eksempel mistede muligheder for at skifte til en anden bus eller tog eller for sen ankomst til en skoles ringetid.

Midttrafik inddrager alle kommentarer til ændringsforslagene, der kommer ind i høringsperioden, i udformningen af de endelige køreplaner.

Hvis der er større ændringer på en rute, vil det være muligt at se forslaget på midttrafik.dk og kommentere på ændringen. Sker der ikke større ændringer, vil den nuværende køreplan fortsætte, og ruten er ikke i høring. Der kan dog komme mindre ændringer af køretider, selvom ruten ikke er i høring.

Sådan gør du:

På midttrafik.dk finder du fra 8. januar 2018 en henvisning til de køreplaner, som er i høring

Er din køreplan i høring, vil der være forslag til den nye køreplan og en beskrivelse af ændringer på ruten

Læs alle detaljer, udfyld høringsformularen og send dine kommentarer senest 21. januar 2018

De endelige køreplaner kan ses på midttrafik.dk og Rejseplanen i løbet af maj 2018.

Midttrafik Midt:

Rute 53 Viborg - Karup - Kølvrå Herning:

Rute 53 betjener mange skoler på strækningen mellem Herning og Viborg, og der skal tages hensyn til uddannelsessøgende og pendlere i både Viborg og Herning. Tidligere har det ikke været muligt at få ruten tilpasset alle folkeskoler langs ruten samt ungdomsuddannelser i både Herning og Viborg. Det har betydet, at enkelte skoler langs ruten har haft meget lange ventetider inden eller efter skoletid. Med de nye ændringer er ruten tilrettelagt, så den bedst muligt er tilpasset ringetider på alle folkeskoler og på ungdomsuddannelserne i både Herning og Viborg. Derudover er enkelte aftenafgange ændret lidt for at opnå forbindelse fra Flyvestation Karup til Sjælland via tog fra Herning om aftenen.

Rute 59 Aalestrup - Møldrup - Viborg og 960X Aalborg - Viborg - Silkeborg:

Rute 59 og 960X får ændret enkelte afgange for at give en mere jævn betjening af Møldrup samt bedre tilpasning til ringetider på Møldrup Skole.

Rute 62 Viborg - Ørum - Randers og 928X Holstebro - Viborg - Randers:

I samarbejde med pendlerne til AU Foulum har Midttrafik tilrettelagt hvilke afgange på rute 62 og 928X, der skal betjene AU Foulum. Herudover er enkelte afgangstider blevet ændret, så der kan opnås forbindelse til toget i Randers. Det betyder, at rejsetiden mellem Aarhus og AU Foulum nedbringes både om morgenen og eftermiddagen. Derudover er der lavet en generel tilpasning, så der bliver en forholdsvis ensartet betjening af AU Foulum på både skole- og skolefridage.

Rute 443 Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive:

Rute 443 og rute 444 er modsatrettede ringruter, som kører fra Skive til Balling og Rødding. Det foreslås, at kørslen på rute 443 nedlægges i weekender, om aftenen og på skolefridage. Da der er tale om to modsatrettede ringruter, kan kunder komme til/fra Skive med rute 444 som alternativ til rute 443.