Virksomhedspraktik skal opkvalificere ledige -ikke fungere som udbud af gratis arbejdskraft

Læserbrev af Susanne Sommerlund, Formand for HK Handel MidtVest

20. november 2017, 15:10
Virksomhedspraktik skal opkvalificere ledige -ikke fungere som udbud af gratis arbejdskraft Foto: privatfoto

HK Handel oplever, at medlemmer på fuld tid bliver varslet ned i tid eller sagt op grundet besparelser, mens de ledige timer og opsagte stillinger bliver besat af medarbejdere på tilskudsordninger blandt andet virksomhedspraktik.

Det er en bekymrende udvikling, som vi gerne vil sætte spot på i HK Handel MidtVest.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er den hovedlov, der regulerer den indsats, jobcentrene skal give ledige med henblik på at få dem hurtigst muligt i ordinært job.

Ifølge loven skal der i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Og ifølge loven skal tillidsrepræsentanten inddrages forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger.

Det er desværre ikke den virkelighed, vi oplever.

Når vi taler med medlemmerne i butikkerne, er vurderingen, at der i mange tilfælde ikke er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik. Tillidsrepræsentanterne melder tilbage, at der bliver etableret virksomhedspraktik, uden de bliver inddraget. Meldingerne er også, at arbejdsopgaverne efterhånden ikke hænger sammen uden den gratis arbejdskraft.

Vi hører også fra mennesker, der har været i virksomhedspraktik, at de føler sig udnyttet. Vi kan nævne hende, der lige er begyndt i virksomhedspraktik og afløser en anden virksomhedspraktikant, der rent faktisk har fået ansættelse i butikken. I otte timer. Om ugen. I mellemtiden er der startet to andre virksomhedspraktikanter i samme butik, så nu er de tre praktikanter, der håber på, at praktikken leder til et fast job og gerne mere end otte timer ugentligt.

Vi kan også nævne ham, der efter en virksomhedspraktik rent faktisk blev ansat som elev. Men som desværre blev fyret i prøveperioden, fordi der alligevel ikke var råd til ham.

Hvorfor en virksomhed har behov for en prøveperiode, når den i forvejen kender den nyansatte, er blot n af de fejl, lovgivningen efter vores mening indebærer, når det kommer til virksomhedspraktik.

Vi undrer også over, hvorfor der ingen krav er om, at de ledige får en formel opkvalificering. Hvorfor der ingen grænser er for, hvor mange praktikanter man kan ansætte, uden det fører til et ordinært job. Hvorfor der ikke er nogen, der kontrollerer, om praktikanterne indgår i virksomhedens normering. Og hvorfor der ingen systematisk kontrol er af, om de få regler, der findes om forholdstal og underskrifter fra medarbejderrepræsentanter, faktisk bliver overholdt?

I Beskæftigelsesministeriet fremhæves virksomhedspraktik som et effektivt redskab til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. En effektanalyse fra ministeriets hånd siger, at kontanthjælpsmodtagere øger chancen for at komme i job med 84 procent, når de har været i virksomhedspraktik.

I HK har vi tilladt os at kigge det regnestykke lidt efter i sømmene, for det er ikke et billede, vi kan genkende.

Ministeriet vælger i regnestykket at analysere på en delmængde af den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagerne. Langt den største gruppe (78 procent) er sorteret fra i regnestykket. Der ses bort fra personer, der tidligere har været i aktivering. Der ses bort fra dem, der efter en praktik fortsætter i en ny aktivering. Og der ses bort fra personer under 30 år og over 64 år. Alt i alt er den nærmeste sandhed, der kan konkluderes ud fra analysen, at virksomhedspraktik i langt størstedelen af tilfældene fører til mere virksomhedspraktik... Kun 13,7 procent af dem, der har været i virksomhedspraktik i en privat virksomhed overgår til ordinær beskæftigelse.

Det er simpelthen ikke godt nok. Om ganske kort tid konstituerer kommunalbestyrelserne sig efter valget. Vores opfordring til alle jer, der opnår valg, er: Gør noget ved det her! Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) lufter tanker om større frihed i kommunerne i forhold til beskæftigelsespolitikken. Vi håber, I vil bruge muligheden og stoppe misbruget af ledige som gratis arbejdskraft.