Valget er vores. Stemmen er din

Læserbrev af Lone Kastbjerg, Viborg Landsbysammenslutning

20. november 2017, 10:15
Foto: privatfoto

I forlængelse af et par læserbreve der her de sidste par dage har været i Viborg Stifts Folkeblad, vil jeg som formand for Viborg Landsbysammenslutning godt støtte op om de udsagn, der formidles deri. I fredags skrev Niels Bjerregaard fra Rødding i sit indlæg i avisen, at vi skal overveje vores kryds til KV17, at sætte et X for de kandidater der vil udviklingen i hele kommunen, giver en god mening for os alle i kommunen. Jeg læser i samme avis at oplandet skal huske at tale sig selv op  og ja det skal vi i oplandet, men politikerne skal også huske at tale oplandet op. Vi er i kommunen en masse ildsjæle, der arbejder i frivillighedens tjeneste, og vi vil gerne tale oplandet op og gør det også. Nogle mere end andre. Men det er også et spørgsmål, det er vigtigt, at politikerne også er med på at gøre det, så vi får en sammenhængende og hel kommune. 

Jeg siger det ofte, fordi det ligger mig meget på sinde, og oplandsbyerne bruger megen energi i det. Vi skal bruge mere krudt på at tale os op, end eks. Viborg, fordi dr er politikere ikke sene til at gøre det. Vel er Viborg en katalysator for kommunen, og i oplandet bakkes der op om det, men den modsatte vej er der plads til forbedringer. - Dette bringer mig frem til et læserbrev, jeg har læst lørdag af Thorkild Iversen, Bjerringbro, han slår på stortromme for, at Viborg Kommune gør, som der er gjort med statslige arbejdspladser at decentralisere. Og det er jeg enig med ham i. Dejligt at styrelser har valgt at få flere arbejdspladser til Viborg. Brug det som inspirator til at gøre det samme, der hvor det giver mening i kommunen. Derved er det med til at nedbryde udkant i kommunen.

Jeg mener også som Niels Bjerregaard, at Taphede projektet er et kæmpe brød at slå op, bag et mindre brød, -Og som jeg har ytret om tidligere, tænk på den bekostning, det har for andre byer. At ønske fællesskaber, naboskaber, sociale relationer, børnehaver og fælleshuse i en ny landsby/forstad til Viborg giver anledning til en opfordring til at dyrke de ressourcer og fællesskaber, der eksisterer i bedste velgående i oplandsbyerne. Det vil give en kommune i balance og også nedbryde udkant i kommunen. At inspirere sig af et landdistriktsfilter der ser på positive og negative konsekvenser for de beslutninger der tages, ville give god fornuft.

Mange kender udenrigskorrespondent Steffen Jensen, der er vendt hjem til Danmark igen. Mødet med provinsen har givet ham et nyt billede af journalisters arbejde og har konstateret at i i udkantsdanmark tager man mere ansvar, (forkantsdanmark, vandkantsdanmark) og han har måtte erkende, at det billede, der tegner sig i pressen er en vrangforestilling af det reelle billede. Og det er derfor, vi i Viborg Landsbysammenslutning arbejder for at få en balance i kommunen. Desuden kan vi konstatere, at samlet set har borgere, der bor i oplandet et større rådighedsbeløb tilbage, når alt er betalt, end både gennemsnitsdanskeren og dem i storbyen har. De borgere, der har valgt at bo i oplandet, er også veluddannede og velfungerende, det er ikke et storbyfænomen. Skattekronerne kommer fra hele kommunen. Ressourcer og prioriteringer i kommunen skal tilgodese hele kommunen. Sammensætning i det kommende byråd skal afspejles deri. Derfor er det vigtigt, at vi alle stemmer, og vi stemmer på de kandidater, der vil give lige vilkår i kommunen. Vi skal have de kandidater i spil, der vil skabe synergi for land og by som helhed. Viborg Landsbysammenslutning ønsker alle borgere i kommunen et godt valg.