Tre spørgsmål til lokalkandidat Allan Clifford (V), Karup

13. november 2017, 14:15

Hvad er dine mærkesager for dit lokalområde/ landdistrikterne?

Overskriften for mit politiske arbejde er og har altid været: Husk Karup/Kølvrå og Frederiksområdet, så de tiltænkes en anstændig og ligeværdig plads i den samlede kommunes udvikling. Jeg har efterhånden siddet i byrådet i 16 år og har vist, at jeg er driftssikker og handlekraftig. Det er klart, at jeg kender hele kommunen godt. Vi bliver ikke glemt af Viborg Kommune. Der er allerede brugt mange penge i denne del af kommunen. Senest er det byfornyelsen i Karup, som nu skal gøres færdig. Det er forsamlingshuset og nye tanker om Jethallen. Desuden kan nævnes Uhre Motorsport, Friluftsbadet i Kølvrå, ny udsugning i skytteklubben, en bro på Rørgårdsvej, en helt ny børnehave placeret i det gamle rådhus i Karup, halrenoveringer i både Frederiks og Karup, renovering af begge skoler, spejderne har fået varmegenindvinding og nyt tag og så videre og så videre.

I næste periode hedder det byfornyelse og haludvidelse i Frederiks. Endelig trænger Kølvrå til nytænkning i fællesskab med boligforeningerne og borgerforeningen. Lige nu har jeg lovning på at ind tænke et større projekt for Kølvrå, hvor man kan bruge midler fra indenrigsministeriet. Det er vigtigt at tale et område op og at arbejde det op.

Jeg glæder mig også til at skulle nytænke demokratiudvalget, som nok kommer til at hedde landdistriktsudvalget. Det er vigtigt, at borgerne udenfor Viborg og Bjerringbro forstår og føler, at de behandles ligeværdigt og anstændigt!

Man skal forstå, at Viborg Kommune er sluppet overordentlig godt igennem starten på kommunalreformen, og den efterfølgende svære økonomiske krise! Det er også vigtigt at huske på, at staten har sat stramme rammer for, hvor mange penge man kan bruge. Det er et kæmpe puslespil at fordele og bruge de knap 6 milliarder kroner, som budgettet er!

Jeg har stort set siddet i teknisk udvalg i alle valgperioder. Det er mit hovedområde. Det er et område, der handler om, hvordan tingene fungerer i hverdagen - skraldespanden bliver tømt, vi har varme i husene, der er asfalt, så vi kan komme fra A til B og så videre. Det er et område, vi ikke tænker særligt meget over, så længe de virker. En af mine politiske solstrålehistorier er genbrugspladser og affaldshåndtering. Vi gør det godt i Revas regi set på landsplan!

Hvem peger du på som borgmester?

Som Venstremand peger jeg på Ulrik Wilbek som borgmesterkandidat. Han bringer et frisk pust ind i den politiske hverdag i Viborg Kommune! Han kobler det bedste fra erhvervslivets og sportens verden sammen med en ydmyg holdning til andre mennesker! Giv ham en chance til at vise, at alle de succeshistorier, han har udført i det omkringliggende samfund, kan kobles til vores alles hverdag i Viborg Kommune!

Læs hans gratis bog om hans tanker: Vi kan så meget mere.

Hvorfor skal man stemme på dig?

Man skal stemme på mig, fordi jeg gør en markant forskel for lokalområdet og for den samlede kommune. Karup/Kølvrå og Frederiks-området er et af de områder, der siden kommunens start har fået mest.

Men der er sandelig også nok at se til i fremtiden!

Husk nu! Det er vigtigt at stemme personligt og lokalt! Uanset partifarve! Det er den lokale tovholder, der har og skaber fokus på det lokale, når pengene skal fordeles.

Det vil være rigtig godt for vores hverdag, hvis vi har minimum to og gerne flere lokale inde i byrådet. Anders Bertels og mit samarbejde har været forbilledligt. Vi har siddet i hver vores udvalg og har her kunnet supplere hinanden. Det har hjulpet lokalsamfundet mange gange. Vi har ringet sammen inden og lagt en fælles strategi. Det har vi været gode til.