Tre spørgsmål til lokalkandidat Eva Merstrand (S), Karup

13. november 2017, 14:15
Eva Merstrand foran sin arbejdsplads, Karup Skole. Foto: Caroline Sørensen og William Højlund

1. Hvad er dine mærkesager for dit lokalområde/ landdistrikterne?

Overordnet ønsker jeg at arbejde for, at vores lokalområde bliver et endnu bedre sted at bo, og at andre også får øjnene op for alt det, vi har at byde på. Det kan vi kun opnå, når vi løfter i flok, bekymrer os om hinanden og ser vores geografiske område som en helhed, hvor vi arbejder sammen på tværs af politisk ståsted, alder og interesseområder. Der er mange ildsjæle og frivillige som allerede har gjort et stort arbejde for at løfte vores område, og der er igangværende og planlagte projekter, som gerne skal i hus samtidig med vi også skal se fremad for at støtte op om en fortsat udvikling.

Det er vigtigt, at vores lokale folkeskole står som et attraktivt og kvalitetsmæssigt godt valg for børnefamilierne. Det kræver tid, engagement, samarbejde og politisk prioritering. Folkeskolen er en vigtig kulturbærende institution. Her mødes børn og unge på tværs af skel og baggrund, og skolen er ligesom gode pasningsmuligheder en vigtig del af kernevelfærden. Det kan være skolen, som er afgørende for, hvor tilflyttere vælger at bo. En god skole er også stærkt bundet sammen med børnehavernes arbejde. Børnehavernes normeringer er derfor vigtige for et godt fundament for en god skolestart. Når vi i fællesskab løfter lokalt og støtter op om skolen, styrker vi også vores lokalsamfund.

Mange lokalsamfund føler, at der er langt fra beslutningstagerne til kommunens yderområder. Siden kommunalreformen er adskillige offentlige opgaver blevet centraliseret og flyttet fra lokalområderne. Det har gjort det besværligt for mange borgere, ikke mindst ældre og svage borgere i yderområderne. Derfor skal den offentlige service gøres tilgængelig i lokalområderne. Vi skal i det hele taget styrke nærdemokratiet, så borgerne føler sig hørt og set.

Langt størstedelen af kommunens kulturtilbud foregår i Viborg by. I flere lokalområder er der ikke mange tilbud som giver børn og voksne mulighed for aktiv deltagelse i kulturfremmende lokale aktiviteter. Der skal nogle flere kulturelle fritidstilbud ud i lokalområderne, ligesom nogle af de kulturelle tilbud som afholdes i Viborg by bør afholdes i kommunens ydre lokalområder, så alle har lige mulighed for at få glæde af investeringen i dette område.

2. Hvem vil du pege på som borgmester?

Jeg peger naturligvis på Per Møller Jensen. Han en erfaren politisk håndværker med et bredt erfaringsgrundlag og samtidig har han vist, at han er god til at skabe politiske resultater i samarbejde med byrådets øvrige partier.

3. Hvorfor skal man stemme på dig?

Det skal man, fordi man gerne vil have en lokal repræsentant i byrådet, som har stor lokal indsigt og et bredt politisk interesseområde. Jeg anerkender, at fællesskabet kommer langt ved at investere i den enkelte, og at vi allesammen har et ansvar for fællesskabet. Jeg tager gerne min del af ansvaret i politisk samspil med frivillige, ildsjæle, foreninger, klubber m.fl.