Klare visioner for de små bysamfund

Læserbrev af Jesper Bech (C), Romlund

10. november 2017, 10:10

Landdistrikterne og landsbyerne er vigtige ressourcer for Viborg Kommune. Det giver sig selv, når 60% af kommunens befolkning bor udenfor Viborg by. Det sætter i den grad højere krav til den måde vores kommunalpolitikere tænker sammenhængskraft på.

Landsbyerne er således livskraftige alternativer til de større byer i kommunen med aktive borgere, der skaber liv og glade dage omkring idræts- og kulturaktiviteter.

Det er derfor vigtigt, at de nødvendige kerneydelser og rammer for udfoldelsesmulighederne er til stede eller inden for rækkevidde. Dette valgår bærer i høj grad diskussionen om sammenhængkraft med sig.

Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel. Vi skal arbejde for, at landsbyerne og landdistrikterne er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund. Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne skal konkretiseret i 10 hovedindsatsområder:

På det årlige budget afsættes en landdistriktspulje.

Fokus på nærdemokratiet for at sikre lokal indflydelse.

I planlægning og realisering af planer, som berører et bysamfund, skal der altid sørges for at brugerne og de lokale er inddraget i processen.

Understøtte at der er gode mobil- og bredbåndsforbindelser i landområderne.

Sikre de skoler og daginstitutioner i landdistrikterne.

Give mulighed for tætte lokale samarbejder mellem f.eks. skole og daginstitutioner.

Landsbyer uden daginstitutioner skal gives mulighed for dagpleje, primært i nærområdet - også selvom det er i et andet pasningsdistrikt.

Alternativer til busbetjening, i f.eks. aftentimerne og weekends.

Give lokale muligheder for at låne biblioteksmaterialer.

Medvirke til at der etableres seniorboliger, bofællesskaber og lignende, hvor der er lokal interesse og behov for det.

Der hviler et stort politisk ansvar på konkrete krav til landdistrikterne. Jeg er selv bosat ved Løgstrup med min familie og ved også, at centrale beslutninger kan være utrolig vigtige for de små samfund.

Derfor er det vigtigt, at vi minder hinanden om, at helheden i vores kommune kommer, når sammenhængskraften er på plads.