Lokalt engagement og lokalt talerør

Læserbrev af Per Møller Jensen (A), borgmesterkandidat

09. november 2017, 10:25
Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Jeg oplever gennem mange snakke og deltagelse i mange møder et stort engagement i mange lokalområder i kommunen. Man ønsker en god udvikling og et velholdt lokaleområde og et varieret kultur- og idrætsliv.

Og man har fra flere sider betonet, at man ønsker en ligelig udvikling mellem land og by i Viborg Kommune.

Fra byrådets side lytter vi og er enige om, at vi skal have et Landdistriktsudvalg i den kommende byråds-periode med særlig opmærksomhed på udviklingen udenfor Viborg og med selvstændig økonomi til bl.a. at understøtte lokalt engagement og initiativ.

Samtidig er det vigtigt med et lokalt talerør i Viborg Byråd fra lokalområderne.

Ser vi på gamle Karup Kommune, vil jeg henlede opmærksomheden på, at vi fra socialdemokratisk side har to gode kandidater, nemlig Anders Bertel og Eva Merstand, som begge vil være gode lokale talerør.

Jeg ønsker alle en god valgdag.