Plads for alle, der vil

Læserbrev af Per Møller Jensen (A), borgmesterkandidat i Viborg

07. november 2017, 13:40
Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Vi oplever et samfund, der rummer kimen til en udvikling i retning af en opdeling i et A- og et B-hold. En opdeling mellem de ca. 75%, der har deres på det tørre og den resterende del af befolkningen, som står udenfor arbejdsmarkedet eller står i risiko for at miste deres job.

Vi oplever stramninger i forhold til den sidste gruppe og borgerlig snak om skattelettelser til den anden gruppe.

Det oplever vi også på lokalt plan i Viborg Kommune, hvor (for) mange unge ikke er under uddannelse eller ikke er i beskæftigelse og en del ufaglærte mangler opkvalificering. Og en del i job skal have et kompe-tenceløft for at fortsat at kunne beholde deres job.

Denne situation kalder på et forstærket fokus.

Det er baggrunden for, at jeg mener, at vi skal have et nyt Beskæftigelsesudvalg med dette særlige fokus.

Og dette fokus skal ske i samarbejde med Erhvervsrådet, lokale virksomheder og LO Viborg samt lokale uddannelsesinstitutioner.

Vi skal sikre, at flere unge får en uddannelse, herunder: praktikplads. Vi skal sikre, at flere ufaglærte bliver opkvalificeret og vi skal sikre, at alle, der har brug for et kompetenceløft, får dette imødekommet.

Og Børne- og Ungdomsudvalget skal via en målrettet indsats sikre, at børn og unge i videst muligt omfang forberedes på at træffe et godt ungdomsuddannelsesvalg, så vi undgår, at for mange havner på den forkerte hylde og ender i en blindgyde uden udsigt til en uddannelse og et job.

Et opsving er under vejs, og der bliver aktuelt og i fremtiden brug for flere hænder og selvforsørgelse er godt for den enkelte og frigør penge til anden velfærd (dagtilbud, skoler handicappede og ældre m.v.).

Og hånden på hjertet: skal vi ikke først og fremmest sikre, at vi har lokal arbejdskraft, som kan tage fat, fremfor udenlandsk arbejdskraft?

Der er brug for en forstærket håndholdt indsats, hvor nogen har brug for en fast hånd og andre en kærlig.

Alle borgerne skal opleve, at de er I gode hænder i Viborg Kommune. Og det sikrer vi via dette fokus og godt samarbejde mellem alle gode kræfter.