Soldater og veteraner i Viborg kommune

Læserbrev af Kurt Mosgaard (V), kandidat til Viborg Byråd

31. oktober 2017, 10:15
Soldater og veteraner i Viborg kommune

Viborg kommune er rig på soldater og veteraner. Vi er på en delt 3. plads med Aarhus. Vi kan være glade for de mange soldater og veteraner. Det er aktive og ordentlige folk, som hver på deres måde bidrager til kommunens liv og aktiviteter. Hertil kommer gode skatteindtægter, så vi kan opretholde et godt serviceniveau.  Vi kan være stolte over soldaternes og veteranernes indsats for at sikre Danmark som et fredeligt, frit og demokratisk land og for international fred og sikkerhed. Derfor skal der lyde stor ros for den fine markering af flagdagen i Viborg den 5. september. Jeg har som veteran deltaget flere gange, og jeg glæder mig over den store opbakning fra myndigheder og civile.

Det er desværre ikke uden omkostninger at udsende et stort antal soldater til Verdens brændpunkter. Der har været mange dræbte og sårede. De pårørende har lidt afsavn og frygtet for det værste. Mange udsendte er kommet hjem med sår på sjælen og fysiske skader.

Viborg har været førende på veteranområdet gennem flere år. Først med oberst Jens Christian Lund, som altid har udvist stor omsorg for veteraner og pårørende. Senere med ansættelsen af to veterankoordinatorer, som leverer en fin indsats for de veteraner, som har behov. Byrådsmedlem Anders Bertel har medvirket til at sætte den rigtige ramme og dagsorden for indsatsen. Jeg vil også gerne fremhæve Simone Bech Nielsen fra Tjele, Hanne og Frode Hansen fra Rindsholm Kro og soldaterforeningerne, som hver på deres måde yder en formidabel indsats. Stor tak til jer alle!

Vi bør ikke hvile på laurbærrene. Vi skal være pro-aktive ifm Forsvarets flytninger og sikre os, at der er gode vilkår for virksomheden, så det nuværende niveau opretholdes og udbygges.

På veteranområdet bør det overvejes, om tiden ikke er kommet til at oprette et veteranhjem, som vi kender det fra andre byer. Vi bør endvidere anerkende, at indsatsen ikke alene udføres af soldater. Også politiet, Beredskabsstyrelsen og udsendte fra NGO-er som Folkekirkens Nødhjælp m.fl. fortjener anerkendelse. Det er den fælles indsats, som fører til succes. Et veteranhjem, hvor civile og militære kan samles, udveksle erfaringer og knytte venskaber, kunne være en god fortsættelse og blive endnu et aktiv for Viborg kommune. Det er muligt gennem en aktiv påvirkning af landspolitikere og fonde.

Jeg ser frem til samarbejdet med alle de gode kræfter.