Tre spørgsmål til lokalkandidat Anders Bertel (S), Frederiks

30. oktober 2017, 16:05
Tre spørgsmål til lokalkandidat Anders Bertel (S), Frederiks

1. Hvad er dine mærkesager for dit lokalområde? / landdistrikterne

Det er vigtigt, at man lokalt har den rette kommunale service. Det vil sige, at man har plejecenter, daginstitutioner, dagplejere, børnehaver og skoler. Det er basale ting, som skal være i orden, for at kunne tiltrække nogle borgere og ny tilflyttere. Det er klart, at man ikke kan have alle faciliteter i alle byerne, men det er vigtigt, at vi også decentralt i kommunen har de her faciliteter.

En anden vigtig mærkesag for mig er også at sikre et sundt og rigt foreningsliv. Som kommune skal vi understøtte foreningslivet og de lokale initiativer. Det handler både om idrætsforeninger og folkeoplysningsforeninger. Der er et rigt tilbud indenfor kultur og fritidsområdet. Blandt andet har vi nogle gode biblioteker. Jeg er rigtig glad for, at vi i tæt dialog med borgerne i Karup fik landet en aftale mellem Karup Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv. Det vil være med til at højne besøgstallet. Det var Monica Hedberg, som i spidsen for en gruppe initiativrige borgere havde indkaldt til borgermøde i biblioteket. I samarbejde med de andre lokale politikere gik jeg tilbage til udvalget. Udvalgsformand Per Møller Jensen var også ude at se det og tog beslutningen, da han havde fået syn for sagen.

Hvis der er et projekt lige nu er der herude ønske om hal renovering - så er det vigtigt, at vi som kommune også bidrager med en del af financieringen for at det kan lade sig gøre. Hallerne er selvejende institutioner men de er ligeså vigtige kulturinstitutioner som forsamlingshusene. Begge er samlingssteder. Vi skal støtte økonomisk og vi skal støtte i form af hjælp til at navigere i det her kommunale system. I socialdemokratiet går vi jo til valg på at oprette et landdistriktsudvalg og på at ansætte en landdistriktskoordinator. Vi skal have det rette politiske fokus på fordelingen mellem land og by. Jeg forestiller mig, at en landdistriktskoordinator blandt andet skal have et tæt samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd for at hjælpe dem med de projekter, de evt. har i støbeskeen.

Viborg Kommune skal være i balance og skal kunne følge med i ude i landdistrikterne, så der ikke bliver en skævvridning. En landdistriktskoordinator skal besøge byerne, hjælpe med ansøgninger og hjælpe med at finde ressourcer generelt. Det kunne dreje sig om byfornyelse eller være i forhold til en renovering af for eksempel Alhedestien. Det står også højt på min dagsorden. Det kræver en person, der kan koordinere på tværs af udvalgene.

2. Hvem peger du på som borgmester?

Jeg peger på Per Møller Jensen som ny borgmester!

Per er for mig bagmanden, når det er lykkedes for byrådet at samarbejde omkring de seneste års budgetter. Han er en væsentlig årsag til, at der er fælles fodslaw omkring den økonomiske fordeling. Han er den politiker i byrådet med absolut mest politisk erfaring.

3. Hvorfor skal man stemme på dig?

Jeg er villig til at yde et stykke arbejde for at skabe nogle lokale resultater.

Efter min første periode i byrådet har jeg fået erfaring og kendskab til det politiske spil. Jeg trives med byrådsarbejdet. Jeg vil gerne arbejde med det i fremtiden. Det er spændende, og det er også udfordrende det her tætte samarbejde mellem borgerne, forvaltningen og de øvrige politikere. Og selvfølgelig også det at navigere i feltet med det politiske bagland.

Jeg vil kun understrege betydningen af at have lokale kandidater i byrådet. Det er vigtigt, at man har et talerør fra lokalområdet til byrådet. Det er vigtigt, at man lokalt arbejder sammen uanset hvilket parti, man er fra. Samarbejde skaber resultater.