Kommunal arbejdsglæde eller slendrian ?

Læserbrev af Kurt Mosgaard (C), Mønsted

24. oktober 2017, 10:20
Kommunal arbejdsglæde eller slendrian ?

Viborg kommunes ansatte er vores fællesskabs vigtigste ressource. Deres arbejdsglæde og indsats gør forskellen.

Det er mit indtryk, at Viborg kommune generelt fungerer godt. Der er imidlertid betydelige skønhedspletter og lejlighedsvis slendrian, som ikke altid erkendes og dermed heller ikke fører til forbedringer. Det skaber mistillid hos borgerne, og det fjerner arbejdsglæden hos mange ansatte.

Ledelsesgrundlaget angives at være værdibaseret med mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod som centrale værdier. Der er ikke mange nedskrevne regler for de ansatte. Det stiller høje etiske og faglige krav til de forskellige ledelsesniveauer. Det svarer til en person, som sælger elastik i metermål!

Der er flere eksempler på manglende ordentlighed. Britta Leth og Frode Hansen har påpeget en række i læserbreve. Sagen om købet af Handelsskolen på Vinkelvej er efter min opfattelse også et eksempel. Der er personalesager, som har været håndteret helt forkert. Den seneste afsløring i TV om kommunaldirektørens ekstra-løn som åremålsansat med efterfølgende 2 millioner i fratrædelsesbonus trods fortsættelse i jobbet har kostet kommunen et større millionbeløb med tilsvarende færre midler til varme hænder på plejehjem m.fl.

Der er ikke meget at bebrejde kommunaldirektøren i lønsagen. Han og fagforeningen har blot været dygtige til at forhandle. Det giver formentlig dårlig smag i munden, når der samtidig afskediges personale, men ansvaret ligger ved et tidligere økonomiudvalg, som har formøblet borgernes betroede midler.

Der er brug for en opstramning på flere niveauer, såvel på det politiske niveau som på ledelsesniveau i forvaltningen. Der er brug for effektiv efteruddannelse af ledere, erkendelse af fejl samt opfølgning herpå, når det er påkrævet.

En kommunal ombudsmand/kvinde med høj moralsk og faglig integritet kunne være vejen frem, så kommunens værdibaserede ledelse ikke blot er hurraråb i en pæn indpakning. Den nye kommunalbestyrelse bør se nærmere på mulighederne.

Flere års centralisering til rådhuset bør afløses af en aktiv decentraliseringsproces, hvor mere ansvar og ressourcer lægges ud til skoler og plejehjem m.fl. Det kræver gode lokale ledere, som gerne må få mere i lønningsposen, så vi fastholder og tiltrækker de bedste. Det vil bidrage til bedre institutioner, uddannelse, pleje m.v. og dermed øget tilfredshed hos borgerne og mere arbejdsglæde hos de ansatte.

Lad os sammen gøre Viborg kommune bedre for borgerne og for de ansatte.