Fortjent løft af Forsvaret

Læserbrev af Orla Østerby, MF, Det Konservative Folkeparti.

12. oktober 2017, 17:05
Fortjent løft af Forsvaret

Med det nyligt fremlagte forsvarsudspil er det danske forsvar blevet sikret et løft, der virkelig kan mærkes. Det har alle dage været en konservativ mærkesag, at vi er i stand til at forsvare vort land og værdier. Derfor er vi både begejstrede og stolte, når vi ser en så markant forøgelse af forsvarsbudgettet, som udspillet medfører. Særligt er truslen fra øst blevet mere alvorlig. Putin og Rusland opruster og vi skal kunne svare igen. Derfor lægger vi med udspillet op til et større fokus mod øst. Samtidig investerer vi over en 6-årig periode næsten 13 milliarder i Forsvaret. Det er første gang i flere årtier, at vi styrker Forsvaret og dermed Danmarks sikkerhed. Det er vi i Det Konservative Folkeparti meget glade for.

Holstebro Kaserne får vigtig rolle

Som led i udspillet vil vi oprette en ny brigade i Forsvaret, og her kommer Holstebro Kaserne med meget stor sandsynlighed til at spille en vigtig rolle. Det er nemlig i Holstebro, at vi har vores kampvognsenheder, og de bliver helt centrale i fremtiden. Det betyder flere ressourcer og arbejdspladser til Holstebro, og det er jeg naturligvis meget tilfreds med.

Der har tidligere været spekuleret i, at både Varde og Haderslev Kaserne skulle lukkes som følge af besparelser. Imidlertid har vi med det nye udspil sikret, at det ikke længere er på tale. For mig er det essentielt, at udspillet styrker hele Danmarks forsvar. Vi har brug for de jyske kaserner i forsvaret af Danmark blandt andet til uddannelse af de ekstra værnepligtige, som vi konservative har sørget for. Og så betyder kasernerne naturligvis arbejdspladser, som jeg er glad for, bliver hvor de er.

Desuden vil der fortsat operere redningshelikoptere fra både Skrydstrup og Aalborg, hvilket også er en stor sejr for Det Konservative Folkeparti.

Hele Forsvaret styrkes

Ligesom det for mig er vigtigt, at hele Danmarks forsvar styrkes, mener jeg også vi skal have lappet de nuværende huller i Forsvaret, og at det styrkes hele vejen rundt. Derfor lægger vi blandt andet op til et helt nyt dansk luftværn, et nyt forsvar mod ubåde, et styrket beredskab og bedre cyberforsvar. Det er gode, konservative aftryk, som vi er meget stolte over at se i det endelige udspil.