Demensvenner søges

Viborg kommune søger demensvenner til at hjælpe demente i dagligdagen og til at forklare om demens

18. september 2017, 11:25
Mette Nielsen (S), formand for Ældre- og sundhedsudvalget i Viborg kommune. Privatfoto

Der er ingen tvivl om, at demens er en skrækkelig sygdom. Det er den både for den der rammes af demens, og i høj grad også for den dementes pårørende.

I Viborg Kommune har vi sat som et politisk mål, at vi gerne vil have 5000 demensvenner. Og hvorfor så det? Jo, der bliver flere og flere som rammes af demens, og det er vigtigt, at der er mange, der kan bidrage med oplysning om, hvad demens er for en størrelse. På den måde, så kommer vi mange tabuer til livs.

 

Som sagt så rammes netværket i stor stil; altså ægtefællen, børn, svigerbørn, børnebørn og nære venner. Derfor vil vi gerne udbrede kendskabet til demens, både så den demente via tidlig opsporing, og de pårørende får den hjælp, og forståelse de skal have men også for, at de demente ikke ender som isolerede og ensomme mennesker, når det man som dement siger eller gør, ikke er det samme som tidligere, og måske gør de nærmeste ret kede af det.

Det er hårdt for de pårørende, hvis der bliver talt uden filter, sagt ting der ikke ville være blevet sagt før sygdommen kom, eller hvis det kniber for den demente med at kende de nærmeste pårørende eller ikke kan finde rundt i sit eget hjem eller lokal samfund.

Jeg har været med Demenskonsulenterne, ude at finde demensvenner flere steder i Viborg Kommune, da Ældre og Sundhedsudvalget har ønsket forskellige Demensvenneaktiviteter hvor Ældre og sundhedsudvalget kan deltage efter medlemmernes eget ønske. Jeg har deltaget i Open by Night, ældrearrangementet på Sønæs, en eftermiddag i Mathiasmarkedet, 24 timers løbet (i plaskende regnvejr), besøg på Grundfos og ved købmanden i Skals samt ved Dagli Brugsen i Ørum og senest søndag eftermiddag ved Viborg City Marathon med en stand på Paradepladsen. På lørdag deltager jeg i Huskedagen i Viborg.

Alle de samtaler jeg har haft undervejs, har gjort stort indtryk på mig, både med de som har eller har haft demens inde på livet men også for den gode modtagelse vores budskab om, at skabe en endnu mere demens venlig Viborg kommune.

Hvad er en demensven er et hyppigt spørgsmål? Det er sådan en som vil hjælpe en dement med værdighed, eks med at komme tilbage til plejehjemmet, hvis man er gået en tidlig morgentur i nattøj for at se efter de køer, som man passede i gamle dage, og en som hjælper med værdighed, hvis man ser eller hører om et menneske, som begynder at, fodre fugle i frostvejr kun iført et forklæde, handler ind til forrådskamneret pga krigen, og ellers hjælper i situationer, hvor den demente bliver forvirret, ked af det eller frustreret, hvis halskæden/nøglerne til lejligheden er blevet væk eller stjålet igen (igen), og er venlig og imødekommende over for den demente, når der bliver spurgt om det samme igen og igen.

En demensven hjælper også gerne med at fortælle om, hvad demens er, så nogle af de mange tabuer nedbrydes så skyld og frustration ikke bliver faste følge svende i årevis hos den/de pårørende. En demensven er anerkendende, når det bliver for hårdt i hverdagen og feks en nabos ægtefælle skal flytte på et af vores plejecentre eller blot trænger til aflastning. Ældre og sundhedsudvalget har fornyeligt bevilliget 364.000 kr til aflastning i hjemmet til pårørende, hvor deres nærmeste - som er hjemmeboende - er ramt af demens eller senhjerneskade.

Vi har ca 2800 demensvenner i Viborg Kommune, og vi mangler 2200 for at nå målet på 5000 demensvenner så der er stadig plads til dig.