Viborg kommune i bevægelse

Med vedtagelsen af den nye idrætspolitik Viborg Kommune i bevægelse sætter vi fra Viborg Kommunes side os nye mål i de kommende år, hvad angår idræt og bevægelse

06. september 2017, 21:35

Målsætningen som de to idrætsorganisationer Dansk Idrætsforbund og DGI har formuleret i fællesskab, er klar: i 2025 skal 75% af borgerne være aktive og 50% af dem foreningsaktive.

Det er en ambitiøs målsætning, som forudsætter et godt samarbejde lokalt og nye aktiviteter og måder at organisere dem på.

Det organiserede (idræts-)foreningsliv er og vil fortsat være rygraden og vi ønsker fra kommunal side et godt samarbejde med såvel Viborg Idrætsråd som DGI Midtjylland omkring indsatsen et samarbejde som også var en af årsagerne til, at Viborg blev kåret som Årets Idrætskommune i 2011.

Derudover er der med vedtagelsen af den nye idrætspolitik lagt op til, at flere sektorer i kommunen skal involveres i målsætningen omkring bevægelse. Det drejer sig bl.a. om:

- Børne- og ungeområdet

- Ældre- og handicapområdet

- Det tekniske område

Aktivitet og bevægelse for alle aldersgrupper er vigtigt for at forebygge livsstilssygdomme og aktivitet og bevægelse bidrager til livskvalitet og ofte socialt samvær i tilgift.

Og den fysiske indretning har også betydning for, om vi tager cyklen eller gå- og løbeben fremfor bilen.

Vi skal nu i gang bredt i kommunen med at sætte handling bag ordene og flere steder er man allerede i gang f.eks. i Mønsted og Frederiks.

I den forbindelse er det glædeligt, at vi i det netop indgåede budgetforlig har afsat 4 x 0,5 mio. kr. i årene 2018-2021 til nye initiativer og aktiviteter i forhold til den nye politik med bevægelse som omdrejningspunkt.