Fodboldklubben KK07 fejrer 10 års jubilæum

KK07 inviterer til en gigantisk fest, hvor alle interesserede er velkomne

02. september 2017, 14:40
KKIKs jyske mestre fra 1997. Privat foto.

JUBILÆUM Fodboldklubben KK07 er en udbryder af KKIK. Baggrunden for dannelsen af KK07 var at bestyrelsen i KKIK seniorfodbold i vinteren 2006 følte, at det ville kunne give fodbolden i Karup/Kølvrå området et tiltrængt løft, hvis der blev dannet en ny klub, hvor fodbolden alene var temaet.

Der var stor opbakning bag ideen blandt de aktive spillere. Der indledtes en forhandling med KKIK, og i al fordragelighed nåede de to parter frem til en udskilning af seniorfodbold i KKIK.

KK07 var fra 2007 en realitet, dog spillede man i starten stadig i de orange trøjer, indtil de formelle ting var på plads. Herefter blev klubfarven lyseblå, som vi kender i dag.

Den stiftende generalforsamling foregik 25/9-2007.

I de første år havde klubben to seniorhold, som siden hed har arbejder sig op i rækkerne. I de senere år er der kommet flere hold til. Klubben består i dag af fire seniorhold, et mastershold og et damehold.

Det er ikke et mål i sig selv at blive en storklub, men det er da dejligt at kunne tiltrække nye spillere.

Mange frivillige værner meget om, at give de aktive i klubben optimale forhold ligesom det sociale samvær også prioriteres højt. Vi synes selv det lykkedes meget godt, og fornemmer også at der er en rigtig god klubånd.

Der ligges mange frivillige arbejdstimer i KK07, ikke blot af bestyrelsen, men også af mange andre frivillige hjælpere.

- Vi er dybt taknemmelige for denne store arbejdsindsats siger bestyrelsesmedlem Søren Andersen, der også er medlem af festudvalget.

- Vi vil gerne markere 10-året for KK07 og inviterer til stor jubilæumsfest 9. september i et telt på sportspladsen. Vi glæder os til at se tidligere aktive i KKIK/KK07 som nuværende samt trænere/holdledere/supporters/ tilskuere. Kort sagt så bliver det en gigantisk fest, hvor alle interesserede er velkomne.

Seneste tilmeldingsfrist er den 26. august. Mere information findes på KK07s hjemmeside.