Tvangsforflyttelse

Region Midts angrebsplan, vil skubbe til den tvangsforflyttelse, der langsomt er i gang, overfor os der bor udenfor Viborg by og Bjerringbro

14. august 2017, 08:55
Foto: Colourbox

LÆSERBREV Overskriften på dette debatindlæg er naturligvis lidt provokerende. I udgaven af Viborg Folkeblad den 20 juli havde Kristian Jahn et ganske glimrende og sagligt debatindlæg om baggrunden for Region Midts og dermed Midt Trafiks planlagte angreb på den kollektive busdrift i blandt andet vores kommune.

Men for Kommunelisten Viborg er der desværre en høj grad af sandhed i overskriften.

Kristian Jahn påpeger i sit debatindlæg, at angrebet i forbindelse med Kommunalreformen, begyndte for 10 år siden. Forstået sådan at der stadig var tre politiske led: staten, regionen og kommunerne, men kun to skatteopkrævere. Regionerne skal levere en service, der i høj grad bygger på statens nåde. En af Reformens klare sigter var at sikre stordrifts fordele i kommuner og regioner. Dette betød, at os lokale, på det kraftigste, kom til at mærke de folkevalgtes egne ambitioner, der som vi alle ved , medførte landets største region og en kommune, der arealmæssigt er Danmarks næststørste.

Startskud til kassetænkning.

Reformen blev startskuddet til en massiv kassetænkning, ud fra devisen Stort er godt, småt er yt. Når de påtænkte stordrifts-fordele, så ikke lever op til forventningerne, er det, at høstmaskinen kommer på arbejde, og i det aktuelle tilfælde kaster sig over busruter.

Efter Kommunelisten Viborgs opfattelse er det vi oplever en tretrins raket.

Førse trin: Folketinget/Staten ønsker ikke at prioritere, at Regionerne reelt får de midler, det koster at drive sygehuse, psykiatri og for eksempel kollektiv trafik. Folketinget har uanset, hvem der har haft flertallet i de sidste 10 år, i høj grad skubbet den økonomiske abe videre til Regionerne.

Andet trin: Region Midt er meget vedholdende i deres forsøg på skubbe den økonomiske abe videre til Viborg Kommune. Det betyder at kommunen til stadighed bliver tilført flere udgifter til for eksempel ældres genoptræning (rehabilitering) efter sygdom, dagbøder, hvis patienter ikke hjemtages i det høje tempo, de såkaldte raske patienter udskrives, opfølgende tilbud til psykiatriske patienter og nu et forsøg på at føre udgiften for adskillige lokalruter over på vores kommune.

Tredje trin går på, at flere ønsker sig at Viborg Kommune træder til og spytter penge i kassen. Efter Kommunelisten Viborgs opfattelse er dette på ingen måde en farbar vej. Viborg Kommune skal naturligvis ikke bøje nakken og sige, ok så betaler vi.

Kollektiv trafik

Som det er strikket sammen, er og bliver det Region Midts opgave at sikre en holdbar kollektiv busdrift til alle os på landet.

At det Socialdemokratiske bud på en kommende Regionsformand så udtaler - Ja, ja men planen er jo, der skal indsættes flere X-busser, vidner om et manglende geografisk kendskab og politisk arrogance. Flere X-bus afgange hjælper på ingen måde folk, der bor i Knudby, Hvam eller Løgstrup Den snigende tvangsforflyttelse er sat i gang.

Jeg kører i forbindelse med mit arbejde en del rundt i vores kommune. Måske burde der egentlig kikkes på, om der midt på dagen kører alt for mange X-busser på de direkte ruter. Det slår mig tit, at først møder jeg en lokalbus, og ganske kort efter kommer der en X bus stort set tom for passagerer. Hvem ved, måske kan en besparelse lige her, betyde en bedre dækning på landet om aftenen.

De politikere vi har valgt har en utrolig evne til i skåltaler, at udbringe et hurra for det gode liv på landet. Det gode liv indebærer efter Kommunelisten Viborgs opfattelse blandt andet en god busdrift. Vi skal kunne holde på børn og unge, der gerne vil til sport eller i biografen, ældre, der gerne vil i teatret eller til andre kulturelle aktiviteter, og ikke mindst den større gruppe mennesker, der ikke har råd til en bil. Rent faktisk betyder den igangværende skævvridning mellem by og land også noget for den økonomiske sammensætning, sagt med andre ord (forskellen på hvad den gennemsnitlige Jensen tjener i byen eller på landet.) Men det er en helt anden sag, der falder udenfor dette debatindlæg.

Overlapning af busafgange

Efter Kommunelisten Viborgs mening, må det være en undersøgelse værd, Er der rent faktisk en overlapning af afgange? Det må være en opgave, som det lokale medlem af Midttrafiks bestyrelse (Johannes F. Vesterby) kan påtage sig som opgave.

I Kommunelisten Viborg kan vi ikke frigøre os for tanken om, at Viborg Kommune indirekte er med til at betale en alt for høj pris for Århus letbane og Århus kulturby 2017. Der forsøges at løse et trafikalt problem, Århus har haft i mange år, det hjælper jo intet her. Kulturbyen var nok kommet lidt mere ned på jorden, hvis Sønderborg havde været den heldige vinder. Kulturbyen er også et projekt, der i høj grad økonomisk og kulturelt gavner Århus.

Hermed er jeg så tilbage ved starten. Tiden vi lever i har i høj grad brug for politikere, der vil forsøge at se tingene i sammenhæng, tage ansvar og prioritere herefter. Som mennesker og ikke mindst politiikere bliver vi hele tiden bombarderet med nye muligheder, og lige som du og jeg må politikerne tage nogle fra og tilvalg. Hjemme hos os har vi en slags kampråb: - Fordi man KAN, er det ikke sikkert man SKAL!

kommunelisten Viborg føler, at der er behov for nyt blod l Kommunalbestyrelsen. Derfor får du en ny valgmulighed ved valget den 21 november brug den. Du kan naturligvis vælge os fra, men du har også muligheden for at vælge os til. Hvis vi vinder din tillid, kan vi love dig, at vi vil knokle for i samarbejde med den øvrige Kommunalbestyrelse at skabe en kommune, hvor klare prioriteringer sammenhænge er i højsædet.

Til sidst en lille bøn, valget den 21 november er dit, brug det for vor alles skyld.