Godt nyt til Midtjyllands Lufthavn.

Læserbrev af Kristian Pihl Lorentzen: Hvor der er vilje, er der vej

30. juli 2017, 06:15
Foto: Arkiv

LÆSERBREV Jeg har gennem længere tid deltaget i det politiske forarbejde til den nye strategi for luftfart, som regeringen præsenterede for få dage siden. Der er der tale om virkelig godt nyt for Midtjyllands Lufthavn i Karup og luftfarten som helhed.

Udenrigs såvel som indenrigs

Strategien tager sigte på at styrke luftfarten såvel udenrigs som indenrigs. Det er overordnet set vigtigt for Danmark, at vi har flest mulige direkte afgange fra danske lufthavne til destinationer ude i verden. Det gavner nemlig dansk erhvervsliv og de mange borgere, der rejser ud i verden for at få oplevelser. Men det er også uhyre vigtigt, at vi sikre bedre rammer for indenrigsruterne, der bidrager markant til et sammenhængen i vores land samt vækst i hele Danmark. En af de udfordringer, som regeringen tager fat på, er de alt for høje lufthavnstakster i København, der fordyrer og svækker indenrigsruterne, herunder til/fra Karup. Her lægger vi op til en justering af reguleringen, så den givtige kommercielle forretning i Københavns Lufthavn - i form af butikker og parkering - i højre grad kommer helheden til gode i form af lavere takster. Det vil også styrke Københavns placering i forhold til Oslo og Stockholm.

Planlægningsværktøj for kollektiv trafik

Jeg glæder mig over, at regeringen fremfører Venstres forslag om, at indenrigsruterne bliver en del af det ypperlige planlægningsværktøj for den kollektive trafik, Rejseplanen.dk

- Det vil gavne mange passagerer og fremme deres frie valg af transportform. Jeg glæder mig også over ministerens tilsagn om, at vi skal drøfte Venstres konkrete forslag om en mere rimelig og solidarisk finansiering af udgifterne til sikkerhedskontrol. De omfattende krav til indkøb af udstyr til sikkerhedskontrol presser især de mindre lufthavne med relativt få passagerer. Derfor ønsker Venstre en model med indbetaling af de nuværende sikkerhedsbidrag på flybilletten til en fælles national pulje, der herefter skal finansiere udstyr og sikkerhedspersonale i alle danske lufthavne. Det vil blive positivt for Midtjyllands Lufthavn. Samlet set omfatter luftfartsstrategien en bred vifte af konkrete initiativer inden for 18 fokusområder, der styrker dansk luftfart og de danske lufthavne. Nu ser jeg frem til, at regeringens udspil skal drøftes med de politiske partier i sensommeren, så vi kan få strategien omsat til konkrete tiltag, der ikke mindst styrker vores lokale og regionale lufthavn, Midtjyllands Lufthavn i Karup.