Skal ulven have frit spil?

Jeg forstår godt de mange borgere, der er generelt bekymret for ulvens genkomst i Danmark efter 200 års fravær.

14. juli 2017, 06:35
Skal ulven have frit spil?

ULVEDEBAT- Læserbrev Kristian Pihl Lorentzen: Jeg forstår i særdeleshed frustrationen hos de lodsejere, herunder fåreavlere, der oplever at få deres dyr flænset og ædt af ulve. Dem, som har travlt med at idyllisere og romantisere ulvens tilstedeværelse, må kunne svare mig på følgende:

Hvor mange ulve skal der være i Danmark før der bør reguleres ved skydning efter samme model som bruges i Sverige og Norge? 50? 100? 500?

Ulven er fredet. Men betyder det at man skal finde sig i, at ulve angriber husdyr på markerne? Eller bør vi ikke indføre en særlig nødværgeret, så angribende og glubske ulve lovligt kan skydes en kugle for panden?

Hvad er de langsigtede konsekvenser for den øvrige vildtbestand i naturen, hvis ulvene udbredes yderligere? Kan ulve i større antal komme til at presse andre vildtarter væk fra store områder, som vi har set det i bl.a. Sverige med elgene?

Hører ulven hjemme i Danmark?

Under alle omstændigheder er udviklingen med udbredelse af ulve gået så stærkt, at vi snarest - i et godt samarbejde med de grønne organisationer - bør revurdere den foreliggende forvaltningsplan for ulve. Til slut - for en god ordens skyld: Ulven er et flot og prægtigt dyr og dens hvalpe er søde at se på. Men hører ulven i grunden hjemme i lille Danmarks frie natur efter 200 års fravær? Og skal ulven bare have frit spil, fordi den er fredet?