Et godt kartoffelår

Det blev den bedste kampagne i virksomhedens historie

26. juni 2017, 06:50
Foto: Arkivfoto

GENERALFORSAMLING Fabrikkens formand Anders Dyrberg bød 110 fremmødte avlere og gæster velkommen til Karup Kartoffelmelfabriks generalforsamling.

Han kom i sin beretning ind på vækståret.

- 2016 blev et år med næsten tilpas nedbør i juni-juli og august. Det bevirkede, at der ikke blev behov for særlig megen kunstig vanding til kartoffelmarkerne i 2016. Vi var godt nok fri for at flytte vandingsmaskiner, men det fugtige og lune vejr gav en topvækst som nok aldrig set før. Oktober blev igen i år en god måned til opkørsel af kartofler både til direkte levering og ikke mindst til opbevaring. Og det var også nødvendigt at hænge i der for fra 8. november fik vi så megen frost at kartoflerne virkelig tog skade, sagde formanden.

Kampagnen

Kampagnen 2016-17 sluttede 25. januar efter 138 kampagnedøgn i mod 124 dage året før. Der blev behandlet 402.800 tons kartofler med gennemsnitlig stivelse på 19,66 procent mod 19,05 procent forrige år.

Og en gennemsnitlig smuds på 5,64 procent mod 5,58 procent året før, heraf er stenprocenten 1,26 procent, som er en lille stigning i forhold til tidligere.

Fabrikken kørte 2920 tons igennem pr døgn imod sidste år på 2960 tons.

En lille nedgang, men stivelsen var også knap 0,6 procent højere i år. Hvis man måler på tons stivelse pr dag 574 tons mod 565 tons stivelse sidste år er det ny rekord igen i år.

Der blev produceret 98.000 tons kartoffelmel, så igen i år er det den største kampagne nogensinde i fabrikkens historie. En stigning på godt 13 procent i forhold til sidste år.

Regnskabet

Årets resultat blev på 134,2 millioner kroner.

Før indregning af resultatandele fra KMC og ejendomsselskab udviste regnskabet et resultat på 132,7 millioner kroner, hvoraf 115,2 millioner kroner udbetales som efterbetaling til fabrikkens avlere. Der henlægges 23,0 millioner kroner til investeringsfond.

Efterbetalingen svarer til 1,50 krone pr. kilo leveret stivelse. Herudover er der udbetalt seks øre pr. kilo stivelse i fragtgodtgørelse.

Dette sammenholdt med en a conto afregning på 2,10 krone pr. kilo stivelse har medført, avlerne har opnået en samlet afregning på 3,66 krone pr. kilo leveret stivelse, svarende til gennemsnitlig 72 kroner pr. hektokilo kartofler. Denne afregning for stivelse og dette i kombination med tilfredsstillende markudbytter har givet fabrikkens avlere et tilfredsstilende år, hvor avlerne i gennemsnit har haft en indtægt på 31.400 kroner pr. hektar.

Valg til bestyrelsen

Der var genvalg til Kristian Møller Sørensen, Bording, David Straadt, Fårbæk og Kurt Ø. Jensen, Simmelkær Den øvrige bestyrelse består af Anders Dyrberg, Simmelkær, Ole S. Madsen, Ikast, Henrik Madsen, Ørre og Brian Hedegaard, Haunstrup.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Anders Dyrberg, næstformand Kristian M. Sørensen og sekretær David Straadt.