Stor interesse for at opleve militærets terræn

18. juni 2017, 08:15
Foto: Privatfoto

ROSBORG Mere end 200 mennesker deltog søndag formiddag i en guidet rundtur i Finderup Øvelsesterræn ved Rosborg Sø.

Bag arrangementet stod Hjemmeværnskompagni Kongenshus, der som et led i kompagniets hvervekampagne, havde inviteret på en 14 kilomater lang, guidet køretur rundt i terrænnet i hjemmeværnets minibusser.

Det 1000 hektar store naturområde blev i 1964 overtaget af Forsvaret, som eksproprierede områdets 18 ejendomme og to huse for at bruge terrænnet som uddannelsesområde for militæret. Siden har området kun været tilgængeligt for offentligheden i et vist omfang.

- Der er stadig i dag delte meninger om, hvorvidt forsvaret skulle have overtaget området. Men var det ikke sket, var der næppe mange af gårdene, som havde klaret den på den lange bane. Bygninger og jord ville være bleve opkøbt af andre og her ville have ligget 1000 hektar med majs, korn eller kartofler og ikke den uberørte natur, vi kan opleve i dag, sagde Poul Vester fra hjemmeværnskompagni Kongenshus, da han sammen med kompagnichef Kirsten Karred bød velkommen.

Barnefødt i Tougaard

18 minibusser fragtede i kortegekørsel de mange deltagere rundt på området. Flere af turens deltgere havde direkte relationer stedet og ved resterne af avlsbygningerne fra gården Tougaard fortalte Signe Jensen, Løgstrup, om sin barndom på gården, hvor hun voksede som 7. og sidste generation på stedet.

Hendes forældre flyttede fra Tougaard i 1964 og fik 237.000 kroner fra staten for ekspropriationen. Alt i alt beløb den totale pris for ekspropieringen af samtlige ejendomme sig dengang til omkring 4,5 millioner kroner.

Der var ogs stop ved det gamle voldanlæg Paradiset, der i tidernes morgen fungerede som studefold for omkring 50.000 stude, der hvert år blev ført forbi på vej til markeder i Tyskland.

Eigil Rasmussen er barnefødt i nærheden og kender området som sin egen bukselomme. Ved et udsigtspunkt over Rosborg fortalte han blandt andet om flere mislykkede projekter, hvor man ad flere omgange og fra flere sider forsøgte at tørlægge Rosborg sø-området så meget, at man kunne dyrke afgrøder på det gamle sø-område. Det lykkedes som bekendt aldrig.

Til gengæld er der i området registreret 76 forskellige fuglearter og mange sjældne planter.

Turen sluttede ved ejendommen Krogsgaarde, hvor hjemmeværnet i dag holder til. Her er Birgit Kristensen fra Mønsted født og hun sluttede rundturen af med at fortælle om sine erindringer fra dengang. Herefter bød hjemmeværnet på gratis feltfrokost og gjorde rede for, hvordan et moderne hjemmeværnskompagni arbejder.